duyurular

05

Ekim

Bitirme Çalışması Danışman Tercihleri Hakkında

Türk Dili ve Edebiyatı

Btirme çalışması dersini alan öğrencilerin danışman atamaları yapılmıştır. Liste için: /dosyalar/tdedebiyat_61a8f.xlsx