duyurular

18

Şubat

Bahar Dönemi Lisansüstü Ders Programı

Türk Dili ve Edebiyatı

Bahar dönemi ders programı ektedir: https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/tdedebiyat_texLV.xls