duyurular

18

Şubat

Bahar Dönemi Lisans Ders Programı

Türk Dili ve Edebiyatı

Bahar Dönemi ders programı ektedir: https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/tdedebiyat_51Nyl.xlsx