duyurular

19

Eylül

“Sby5012” Kodlu “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma - Yayın Etiği” Dersi Hakkında!

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Eğretim Yönetmeliğinin 6/2 ve 15/2 maddeleri
uyarınca 2017-2018 Eğiti Öğretim Yılı Güz yarıyılı itibari ile lisansüstü programlara yeni kayıt yaptıran
bütün öğrenciler “SBY5012: Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma - Yayın Etiği” dersini almak
zorundadırlar.  Üç saatlik bir ders olan “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma - Yayın Etiği” dersi
kredisiz olup tez dönemlerinde de alınabilir. Yüksek lisans döneminde bu derse benzer isimli bir ders
alan öğrencilerin doktora döneminde Enstitüye başvuru yapmaları halinde bu dersten muaf
sayılacaktır.


“SBY5012” kodlu ve “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma - Yayın Etiği” adlı ders 20 Eylül 2017
Çarşamba gününden başlamak üzere 13.00 – 16.00 saatleri arasında Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Toplantı salonunda yapılacaktır.