duyurular

17

Mart

2023 Yılı KTÜ-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Ödülleri Başvuru Takvimi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2023 Yılı KTÜ-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Ödülleri Başvuru Takvimi

Doktora tez çalışmalarıyla bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayan tez sahiplerini ödüllendirmeye yönelik olarak KTÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Ödülü Verilmesine İlişkin Usul ve Esasları çerçevesinde verilecek olan 2023 yılı “Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Ödülü’ başvuru ve değerlendirme takvimi aşağıda paylaşılmıştır.

Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri alanlarında olmak üzere dört farklı kategoride verilecek olan Doktora Tez Ödülü başvuru dosyasında;

  1. Doktora Tez Ödülü Başvuru Formu
  2. Doktora Tez Ödülü Puanlandırma Tablosu
  3. Doktora Tez Ödülü Puanlandırma Tablosunda beyan edilen eserler için kanıt belgeler
  4. Tezin elektronik kopyasının (pdf) bulunması gerekmektedir.

Başvuru dosyaları takvimde belirtilen tarihler arasında eksiksiz olarak elden veya posta yolu ile Enstitüye teslim edilmelidir. Takvimde belirtilen tarihler içinde Enstitüye ulaşmayan başvuru dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

KTÜ-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Ödülü Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Doktora Tez Ödülü Takviminin İlanı
15 Mart 2023
Doktora Tez Ödülü Başvurularının Enstitüye Elden Teslim Edilmesi
03 -24 Nisan 2023
Saat 17.00
Doktora Tez Ödülü Başvuru Dosyalarının Enstitü Tarafından Değerlendirme Komisyonuna/Komisyonlarına Gönderilmesi
25 Nisan 2023
Doktora Tez Ödülü Başvuru Dosyalarının Komisyon Tarafından Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Raporlarının Enstitüye Teslim Edilmesi
26 Nisan-04 Mayıs 2023
Komisyon Raporlarının Enstitü Yönetim Kurulu’nda Görüşülerek Ödüllerin Karara Bağlanması
09 Mayıs 2023
Ödüllerin Verilmesi
20-24 Mayıs 2023

 

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü