uluslararası araştırmacı projeleri

Genel Tanıtım

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından öğretim elemanlarımızın dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla projeler geliştirmektedir. Bu projeler hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Akademik Birikim Projesi

(AKAP)

Temel Bilimlerde Genç Beyinler Projesi

(GEP)

Temel Bilimlerde Doktora Sonrası Araştırma Projesi

(DOSAP)

Yurt İçi ve Yurt Dışında Öğretim Elemanı ve Araştırmacı Destekleme Programlarına İlişkin Usul ve Esaslar için 

 

Akademik Birikim Projesi (AKAP)

Öğretim üyelerinin yurt dışı akademik izin (Sabbatical) kapsamında 11 inci Kalkınma Planındaki öncelikli alanlarda ​araştırma yapmak üzere, yurt dışına gönderilmelerine ilişkin araştırmacılara AKAP kapsamında destek verilmektedir.

Öğretim üyelerine 11. Kalkınma Planındaki öncelikli alanlardan birinde en fazla dokuz ay süre ile yurt dışında araştırma yapma imkânı verilecektir.

En fazla 200 öğretim üyesinin yurt dışı akademik izni (sabbatical) kapsamında 11. Kalkınma Planındaki öncelikli alanlarda araştırma yapmak üzere, yurt dışına gönderilmesi desteklenecektir.

Aylık 20.000 TL burs ve 10.000 TL ulaşım desteği verilecektir.

=> T.C. vatandaşı olup halen bir devlet yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi kadrosunda çalışıyor olmak,

=> 2547 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamındaki ücretli izin dönemlerinde olmak,

=> Son 3 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden, en az 80 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek,

=> University Ranking by Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde ilk 700 içerisine giren üniversitelerden birinden en fazla dokuz ay süre için, 11 inci Kalkınma Planındaki öncelikli alanlarda akademik çalışma yapmak üzere " Misafir Araştırmacı " veya dengi bir statüde davet mektubu almak.

Temel Bilimlerde Genç Beyinler Projesi (GEP)

Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapan doktora öğrencilerinin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik alanlarındaki tez konuları hakkında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilmelerine ilişkin araştırmacılara GEP kapsamında destek verilmektedir.

"Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik" alanlarından birinde doktora eğitiminin tez aşamasında olan Araştırma Görevlileri'ne mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin hükümler uygulanmaksızın bir aydan üç aya kadar yurt dışında araştırma yapma imkânı verilecektir.

En fazla 100 araştırma görevlisi doktora tez konuları hakkında araştırma yapmak üzere görevlendirilecektir.

Aylık 20.000 TL burs ve 10.000 TL ulaşım desteği verilecektir.

=> T.C. vatandaşı olup halen bir devlet yükseköğretim kurumunda Araştırma Görevlisi olarak çalışıyor olmak,

=> YÖK tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda doktora eğitiminin tez aşamasına geçmiş olmak,

=> Son 3 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden, en az 75 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek,

=> Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak),

=> Başvuru tarihi itibarıyla doktora eğitimine son üç yılda başlamış olmak,

=> University Ranking by Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde ilk 700 içerisine giren üniversitelerden birinden en az bir-en fazla üç ay için davet mektubu almak.

Temel Bilimlerde Doktora Sonrası Araştırma Projesi (DOSAP)

Doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlisi veya Dr. öğretim üyelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik alanlarında doktora sonrası çalışmalar için yurt dışına gönderilmelerine ilişkin araştırmacılara DOSAP kapsamında destek verilmektedir.

Doktor Öğretim Üyeleri ve doktorasını tamamlamış Araştırma Görevlileri'ne “Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik” alanlarından birinde 9 aya kadar yurt dışında araştırma yapma imkânı verilecektir.

En fazla 100 doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlisi veya doktor öğretim üyesi doktora sonrası çalışma yapmak üzere görevlendirilecektir.

Aylık 20.000 TL burs ve 10.000 TL ulaşım desteği verilecektir.

=> T.C. vatandaşı olup halen bir devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlisi veya doktor öğretim üyesi olarak çalışıyor olmak,

=> Başvuru tarihi itibarıyla, doktora derecesini son 3 yılda almış olmak,

=> Son 3 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden, en az 80 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek,

=> Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak),

=> University Ranking by Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde ilk 700 içerisine giren üniversitelerden birinden en fazla dokuz ay süre için davet mektubu almak.