haberler

İç Paydaşlarımız ile Birlikte İdari Personel Kariyer Planlamasını Yürütüyoruz - I

2024 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında işgücü envanterinin analiziyle birlikte iç paydaş (personel ve yönetici) ve dış paydaş görüşleri alınarak katılımcı yönetim anlayışını benimseyen süreç Ocak 2024’te başlatılmıştır.

İç Paydaş Görüşmeleri: Personel

360 derece görüşün alındığı süreçte öncelikle personelden 09.01.2024 tarihinde geri bildirimler alınmış ve rapor edilmiştir. Geri bildirim sürecinde hem önceki deneyimlerden hem de sınava ilk kez katılacak personelin yenilikçi fikirlerini tespit etmek amacıyla anket yöntemiyle veriler toplanmış ve rapor edilmiştir.

İç Paydaş Görüşmeleri: Yönetici

20.02.2024 tarihinde Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bünyamin ER başkanlığında birim idari amirleriyle toplantı gerçekleştirilmiş olup geri bildirim mekanizmalarıyla sınav süreci hakkında nicel ve nitel veriler toplanmış ve analiz edilmiştir.


21 Şubat 2024