haberler

Dış Paydaşlarımız ile Birlikte İdari Personel Kariyer Planlamasını Yürütüyoruz - II

2024 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı kapsamında; işgücü talep ve arz envanter analizi, iç paydaş (personel ve yönetici) ve dış paydaş görüşmeleriyle katılımcı yönetim anlayışını benimseyen süreç Ocak 2024’te başlatılmış ve tamamlanmıştır.

Dış Paydaş Görüşmeleri: Eğitim ve Sağlık Hizmet Kolu Sendikaları

21.02.2024 tarihinde Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bünyamin ER başkanlığında Eğitim ve Sağlık Hizmet Kolu Sendika Temsilcileriyle toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Ocak ayında başlatılan süreç hakkında paydaşlarımıza detaylı bilgiler sunulmuş ve geri bildirim mekanizmalarıyla sınav süreci hakkında nicel ve nitel veriler toplanmış ve analiz edilmiştir.

Dış paydalşarımızla gerçekleştirilen bu toplantıyla birlikte 360 derece geri bildirim süreçleri de tamamlanmıştır.


22 Şubat 2024