duyurular

01

Mart

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İdari Personelin Kurumlar Arası Yer Değişikliği Hazırlık Çalışmasına İlişkin Bilgilendirme

Personel Daire Başkanlığı

Yükseköğretim ekolojisinde idari personel hareketliliğinde yaşanan ve yaşanabilecek potansiyel sorunları pro-aktif bir şekilde yönetebilmek amacıyla kamu yararı ve hizmet gerekleri, kurumun kadro imkânı ile personel ihtiyaçları esas alınarak Muvafakat Yönergesi ile süreç kurumsallaştırılmıştır. Üniversitemiz 2024 yılı I. dönem muvafakat başvuru süreci devam etmektedir. Detay için tıklayınız 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26.02.2024 tarih 12461 sayılı yazısı ile Devlet  yükseköğretim  kurumlarında  657  sayılı  Kanunu 4/A maddesi  kapsamında  görev  yapan aynı  ünvanlı memurların devlet yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı naklen atanma taleplerine ilişkin hazırlık çalışması yapıldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda Üniversitemiz tarafından ilgili personelimizden geri bildirim mekanizmalarıyla talepler alınmış ve YÖK-İnsan Gücü Planlama Sistemine girişi yapılmıştır. Elde edilen veriler aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.