duyurular

31

Aralık

31.12.2023 Tarihli Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi İlanı

Personel Daire Başkanlığı

Üniversitemizin ilanda belirtilen birimlerine; "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadroları" kapsamında Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi  ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

İlan formatına ulaşmak için