haberler

Üniversitemiz Toplumsal Katkı Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

KTÜ Toplumsal Katkı Komisyonu toplantısı, toplumsal katkı faaliyetlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akif CİNEL'in başkanlığında Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Üniversitemizin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, kurumsal iş birlikleri ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışarak, dezavantajlı grupları da içine alacak şekilde toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına cevap veren ve değer yaratan toplumsal katkı faaliyetlerinin yönetilmesi ve izlenmesi gerekliliği vurgulandı. Bu faaliyetlerin Üniversitemizin stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda planlanması ve geliştirilmesi gerektiği belirtildi ve bunun için ihtiyaç duyulan fiziki altyapı ve mali kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasının önemi vurgulandı. Toplantı, komisyon üyelerinin görüş ve önerilerinin paylaşılmasının ardından sona erdi.


26 Mart 2024