haberler

Üniversitemiz Öğrenci Kalite Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Kalite Güvence Sistemi Yönergesi kapsamında her eğitim-öğretim dönemi başında enstitüler, fakülteler ve meslek yüksekokullarından seçilen ve yirmi yedi öğrenciden oluşan KTÜ Öğrenci Kalite Komisyonu, kalite süreçlerinden sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. 

Komisyon ilk toplantısında; kalite çalışmalarının birimlerde yaygınlaştırılması, birim karar alma süreçlerine öğrencilerin katılması, düzenlenen anketlere ilginin artırılması ve sonuçlarının takip edilmesi, öğrenme kaynakları, tesis ve altyapı hizmetlerinin değerlendirilmesi, kariyer planlama ve akademik danışmanlık faaliyetleri, seçmeli ders çeşitliliği ve etkileşimli öğrenme yöntemleri hakkında görüş ve önerilerin alınması, araştırma projelerine ve değişim programlarına katılımın teşvik edilmesi, kulüp ve topluluk faaliyetleri ile doktora programı sonrasında sunulan imkanların artırılması konularının ele alınmasına ve her bir konuda hazırlanacak raporun üst yönetime sunulmasına karar verdi.


30 Kasım 2022