haberler

Meslek Yüksekokullarımızla Stratejik Plan ve Kalite Güvence Sistemi'ni Konuştuk

Meslek Yüksekokullarımızın 2022 yılı Stratejik Plan performansları ile Kalite Güvence Sistemi kapsamındaki faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı, Stratejik Plan ve Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ başkanlığında gerçekleştirildi. KTÜ Kalite Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Aytaç AYDIN'ın Birim İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar başlıklı bir sunu gerçekleştirdiği toplantıda, Meslek Yüksekokulu Müdür ve Müdür Yardımcıları, Kalite Komisyonu Başkanları ve Yüksekokul Sekreterleri de soru, görüş ve önerileri ile toplantıya katkıda bulundu. 


05 Haziran 2023