haberler

Kalite Komisyonu 2020 Fakülte Kalite Güvence Sistemi Raporlarını Değerlendirdi

Üniversitemiz Kalite Güvence Sistemi Yönergesi kapsamında 2020 Fakülte Kalite Güvence Sistemi Raporları, Kalite Komisyonu üyeleri tarafından değerlendirildi. 

Gerçekleşen webinarda Fakülte Danışma Kurulu ve Fakülte Kalite Komisyonlarının 2020 yılı içerisinde düzenledikleri toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda yaptıkları iyileştirmeler, “Bize Yazın” modülüne gelen geri bildirimlere ait istatistiki bilgi ile bu kapsamda Fakültelere özgü diğer geri bildirim mekanizmaları, yapılan (akademik, idari, öğrenci, paydaş vb.) anketlerle ilgili sonuçlar ve bu sonuçlara ilişkin gerçekleştirilen iyileştirmeler incelendi.

 


01 Aralık 2020