duyurular

17

Nisan

Sınavlar İle İlgili Bilgilendirme

Bilgi İşlem

Değerli Öğrencilerimiz,

Bildiğiniz gibi Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere derslerin uzaktan eğitim sistemi ile yürütülmesi kararını almıştır. Uzaktan eğitim süreci ile ilgili üniversitemiz tarafından hazırlanan usul ve esaslarda, sınavlar ve değerlendirme süreçleri hususunda gelişmelere bağlı olarak daha sonra duyuru yapılacağından bahsedilmişti. Üniversitemiz bu dönemde tüm sınavların yüzyüze yapılması prensibini benimsemiş olmakla birlikte, salgın sürecini bir süre daha takip ederek Mayıs ayının ilk yarısında, sınavların hangi yöntemle yapılacağı konusunda nihai kararı verecektir. Verilecek karara göre akademik takvim güncellenerek duyurulacaktır.