duyurular

19

Kasım

Fakültemiz Eğitim Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

İİBF BİLGİ İŞLEM

Fakültemiz Eğitim Komisyonu toplantısı 15 Kasım 2021 tarihinde Dekanlık Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. 

Toplantıda;

1. Bölüm bilgi paketlerinde yer alan bölüm amaç ve öğrenim çıktıları değerlendirildi.

2. Bitirme tezinin etkinliğinin ve bitirme tezine alternatif olarak sunulabilecek Staj uygulamasının zorunlu hale getirilmesi hususu değerlendirildi.

3.  Yarıyıl çalışmasının ödev, proje vb. şekilde uygulanması hususu görüşüldü.

Toplantıda ilgili gündem maddeleri görüşülerek rapor oluşturulmuş; gündeme alınması talebiyle ilgili raporun Fakülte Kuruluna gönderilmesine karar verilerek toplantı sonlandırılmıştır.