duyurular

26

Ekim

Fakültemiz Birim Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

İİBF BİLGİ İŞLEM

Fakültemiz Birim Danışma Kurulu toplantısı 26.10.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Birim Danışma Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Dekanlık Toplantı Salonunda toplandı.
1) Açılış ve tanışma,
2) Dekan tarafından fakültenin tanıtımına ilişkin sunum,
3) Ders planları hakkında paydaş görüşleri,
4) Paydaşlarla gerçekleştirilebilecek işbirlikleri,
5) Öğrencilerin zorunlu staj yapmalarına ilişkin değerlendirme,
6) Lisans derslerinde özel ve kamu sektörü temsilcilerinin ders içi deneyim paylaşımları.
Toplantıda ilgili gündem maddeleri görüşülerek rapor oluşturulmuş; gelecek toplantıya kadar alınan kararların uygulanması temennisinde bulunularak toplantı sonlandırılmıştır.