duyurular

28

Haziran

Arş.gör. Yasemin Arıman Dr. Ünvanı Aldı

özgür serbest

Fakültemiz Maliye Bölümü Araştırma Görevlisi Yasemin ARIMAN  , "Kamu Harcamalarının vergi uyumuna etkisi türkiye örneği " adlı çalışmasıyla doktor ünvanını almaya hak kazanmıştır. Başarılarının devamını dileriz.