duyurular

05

Nisan

Arş.gör. Umut Üzar Dr. Ünvanı Aldı

özgür serbest

Fakültemiz İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi Umut ÜZAR , "Finansallaşma foksiyonel gelir dağılımını etkiliyormu? Politik ekonomi perspektifinden ampirik bir değerlendirme " adlı çalışmasıyla doktor ünvanını almaya hak kazanmıştır. Başarılarının devamını dileriz.