duyurular

19

Haziran

Arş.gör. Arzu Aslantürk Dr. Ünvanı Aldı

özgür serbest

Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Arzu Aslantürk  , "Kent sosyolojisi perspektifinden mahallenin sosyo-kültürel dönüşümü: Boztepe Çukurçayır Mahallesi Örneği " adlı çalışmasıyla doktor ünvanını almaya hak kazanmıştır. Başarılarının devamını dileriz.