duyurular

09

Kasım

Arş. Gör. Serkan SAMUT Dr. Unvanı Aldı.

Ö.Serbest

Fakültemiz Ekonometri Bölümü Araştırma Görevlisi Serkan SAMUT  , "Karma Frekanslı Veri Örnekleme (MIDAS) Yöntemi: Teori ve Uygulama " adlı çalışmasıyla doktor unvanını almaya hak kazanmıştır. Başarılarının devamını dileriz.