duyurular

03

Aralık

Arş. Gör. Oğuz Yusuf ATASEL Dr. Unvanı Aldı.

İİBF BİLGİ İŞLEM

Fakültemiz İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Oğuz Yusuf ATASEL, "Kurumsal Raporlama Türü Olarak Entegre Raporlamada Tanımlanan Sermaye Öğelerinin Değer Yaratma Süreci ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma" adlı çalışmasıyla doktor ünvanını almaya hak kazanmıştır. Başarılarının devamını dileriz.