duyurular

24

Aralık

Arş. Gör. Nisa ERDEM Dr. Unvanı Aldı.

Bilgi İşlem

Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Nisa ERDEM, "Yerel Yönetimlerde Diplomasi Faaliyetleri ve Yerel Hizmetlere Yansıması: İzmir Büyükşehir Belediyesi Örneği" adlı çalışmasıyla doktor ünvanını almaya hak kazanmıştır. Başarılarının devamını dileriz.