duyurular

14

Şubat

Arş. Gör. Cansu AYDOĞDU BOZDAĞ Dr. Ünvanı Aldı.

İİBF BİLGİ İŞLEM

Fakültemiz Maliye Bölümü Araştırma Görevlisi Cansu AYDOĞDU BOZDAĞ, "Türk Gelir İdaresi'nin Etkinliğinin İncelenmesi: Trabzon İlinde Mükellef ve Vergi Dairesi Personelinin Algı ve Tutumlarının Ölçümü" adlı çalışmasıyla doktor ünvanını almaya hak kazanmıştır. Başarılarının devamını dileriz.