program eğitim amaçları

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

EA 1: Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri alanında üretim, üretim planlama, ürün ve süreç tasarımı, proje ve risk yönetimi, satın alma, satış, bakım-onarım, servis, test ve muayene, klaslama, kalite kontrol, iş sağlığı ve güvenliği vb. mesleki konularda başarılı olan,

EA 2: Tasarım, üretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve kuruluşların rekabet koşullarına olumlu katkılarda bulunabilen,

EA 3: Mesleki kariyerinde; yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme prensiplerini etkin olarak uygulayabilen,

EA 4: Mesleki konulardaki araştırma, geliştirme faaliyetlerinde ve proje uygulamalarında; disiplinler arası bağlantılar geliştirebilen ve gerekli değerlendirmeler yapabilen,

EA 5: Girişimci yaklaşımla yeni iş sahaları oluşturabilen, endüstriyel gelişmeye katkı sağlayabilen, yöneticilik ve akademik konularda başarılı olabilen,

EA 6: Etik değerleri gözeten, küresel, sosyal, çevresel ve ekonomik koşulların farkında olan Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendislerini yetiştirmektir.