komisyonlar

Bölüm Tanıtımı, Sosyal Aktiviteler ve Yardımlaşma Komisyonu

Bölüm Tanıtımı, Sosyal Aktiviteler ve Yardımlaşma Komisyonu: İlgili Mevzuat çerçevesinde, bölümün tanıtım faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütmek; paydaşlarla etkili iletişim ve işbirliği konusunda stratejiler geliştirmektir. Ayrıca bölüm için düzenlenen tüm iç ve dış etkinliklerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve mesleğe yönelik yarışmaların bilgilendirilmesi, değerlendirilmesinden sorumludur.

Bölüm Tanıtımı, Sosyal Aktiviteler ve Yardımlaşma Komisyonu

Doç. Dr. Betül SARAÇ

Başkan

Doç. Dr. İsmail ALTIN

Üye

Arş. Gör. Abdullah TÜRK

Üye

Arş. Gör. Mehmet Zeki ŞENER

Üye

 

Değer Tespit Komisyonu

Değer Tespit Komisyonu: Özelleştirme uygulamalarına yönelik değer tespiti işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmasından sorumlu olan komisyondur.

Değer Tespit Komisyonu

Doç. Dr. Emre PEŞMAN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKSU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hasan İslam ÇOPUROĞLU

Üye

Arş. Gör. Dr. Dursun SARAL

Üye

Eğitim, Öğretim, Müfredat ve Akreditasyon Komisyonu

Eğitim-Öğretim, Müfredat ve Akreditasyon Komisyonu: İlgili Mevzuat çerçevesinde, bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim konularındaki iş ve işlemlerinin mevcut kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılarak yapılmasıdır. Bölümün kalite hedeflerini artırmak ve hedefler doğrultusunda birimdeki akademik ve idari hizmetlerinin denetlenmesinden sorumludur. Ayrıca Bölümde yürütülecek akreditasyon çalışmalarında yapılması gereken çalışmalar yapmakla sorumludur.

Eğitim, Öğretim, Müfredat ve Akreditasyon Komisyonu

Doç. Dr. Betül SARAÇ

Başkan

Prof. Dr. Ercan KÖSE

Üye

Prof. Dr. Murat ÖZKÖK

Üye

Doç. Dr. İsmail ALTIN

Üye

Doç. Dr. Emre PEŞMAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KARA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKSU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hasan İslam ÇOPUROĞLU

Üye

Arş. Gör. Dr. Mustafa TUTİ

Üye

Arş. Gör. Dr. Dursun SARAL

Üye

Arş. Gör. Bedir ÜNVER

Üye

Arş. Gör. Mehmet Zeki ŞENER

Üye

Arş. Gör. Abdullah TÜRK

Üye

Arş. Gör. Sis Özgün YAMAK ÖRMECİ

Üye

Endüstriyel İlişkiler ve Ar-Ge Komisyonu

Endüstriyel İlişkiler ve AR-GE Komisyonu: Bölümün araştırma, geliştirme faaliyetlerini yapmakla ayrıca Programın verdiği eğitimi destekleyen tüm tesisleri periyodik olarak kontrol etmek, programın verdiği eğitimi destekleyen tüm tesislerin güvenli ve eksiksiz bir şekilde hizmet verebilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak için faaliyet göstermekle sorumludur.

Endüstriyel İlişkiler ve Ar-Ge Komisyonu

Prof. Dr. Ercan KÖSE

Başkan

Prof. Dr. Murat ÖZKÖK

Üye

Doç. Dr. Emre PEŞMAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKSU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hasan İslam ÇOPUROĞLU

Üye

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu: Komisyon, YÖKAK’ın Dereceli Değerlendirme Sistemi (Rubrik) ölçüt ve alt ölçütlerine uygun çalışma usul ve esaslarını gösteren yönergeyi hazırlamak, ölçme ve değerlendirme politikasını güncellemek ve uygulamak, Dereceli Değerlendirme Sisteminde ölçme ve değerlendirme ile ilgili ölçüt ve alt ölçütlere uygun faaliyetleri yerine getirmek, çalışmaları paydaşlara sunmak, görüşlerini almak ve güncellemek, geri bildirimler için anketler yapmak ve değerlendirmek, Rektörlükten gönderilen Birim Kalite Komisyonu bilgilerini, diğer birimlere ve Komisyonlara ait anket çalışmalarını değerlendirmek, yapılan toplantı, değerlendirme ve çalışmaları elektronik ortamda saklamak yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Murat ÖZKÖK

Başkan

Prof. Dr. Ercan KÖSE

Üye

Doç. Dr. Betül SARAÇ

Üye

Doç. Dr. İsmail ALTIN

Üye

Doç. Dr. Emre PEŞMAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KARA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKSU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hasan İslam ÇOPUROĞLU

Üye

Arş. Gör. Dr. Mustafa TUTİ

Üye

Arş. Gör. Dr. Dursun SARAL

Üye

Arş. Gör. Bedir ÜNVER

Üye

Arş. Gör. Mehmet Zeki ŞENER

Üye

Arş. Gör. Abdullah TÜRK

Üye

Arş. Gör. Sis Özgün YAMAK ÖRMECİ

Üye

Staj Komisyonu

Staj Komisyonu: Bölüm öğrencilerinin staj evraklarının hazırlanması, kontrolü, sonlandırılması ve notlandırılması işlemlerinin tümünün Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılmasından sorumludur.

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KARA

Başkan

Arş. Gör. Dr. Mustafa TUTİ

Üye

Arş. Gör. Dr. Dursun SARAL

Üye

Arş. Gör. Abdullah TÜRK

Üye

Uluslararasılaştırma Komisyonu

Uluslararasılaştırma Komisyonu: Bölümümüz tarafından gerçekleştirilen uluslararası düzeydeki işbirlikleri, ortaklıklar ile değişim programlarının işlevselliğini ve uluslararası tanınırlığını artırmaktan sorumludur.

Uluslararasılaştırma Komisyonu

Prof. Dr. Ercan KÖSE

Başkan

Doç. Dr. Emre PEŞMAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKSU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hasan İslam ÇOPUROĞLU

Üye

Uyum Komisyonu

Uyum Komisyonu: Bölüme yatay geçiş, dikey geçiş ile gelen öğrencilerin ders muafiyetleri değerlendirilerek intibak dosyaları hazırlanır. Alınan kararlar, resmi bir yazı ile Fakülte Yönetim Kurulu’na sunulur. Ayrıca, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yer alan lisans programlarından gelen ÇAP ve Yandal öğrencilerinin alacağı dersler ve koşullar periyodik olarak değerlendirilir. Değişiklik önerileri Fakülte Kurulu’nun onayına sunulur.

Uyum Komisyonu

Doç. Dr. İsmail ALTIN

Başkan

Arş. Gör. Bedir ÜNVER

Üye

Arş. Gör. Sis Özgün YAMAK ÖRMECİ

Üye