doktora yeterlilik sınav komitesi

Doktora Yeterlilik Sınav Komitesi
Prof. Dr. Murat ÖZKÖK Başkan
Prof. Dr. Ercan KÖSE Üye
Prof. Dr. Ahmet Cemal DİNÇER Üye
Doç. Dr. Betül SARAÇ Üye
Doç. Dr. Emre PEŞMAN Üye
   
Doç. Dr. İsmail ALTIN Y. Üye
Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKSU Y. Üye
Prof. Dr .Ersan BAŞAR Y. Üye