genel bilgiler

Kalite Koordinatörlüğü, hastanemizde 2012 yılında kurulmuş olup, “SKS Versiyon 4” ile birlikte tüm bölüm birim sorumluları ve birim kalite temsilcileri ile koordineli olarak kalite çalışmalarına başlanılmıştır. Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik ile “SKS Hastane Versiyon 5” 2015’te yürürlüğe girmiştir. KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi hastanesi olarak tüm“SKS Versiyon 4” çalışmaları sonlandırılıp “SKS Hastane Versiyon 5” çalışmaları yeniden başlatılmıştır. “SKS Hastane Versiyon 5” 557 standart ve 1098 değerlendirme ölçütünden oluşan set, sürüm 6 ile beraber 523 standart ve 1599 değerlendirme ölçütü olarak yeni bir set haline getirilmiştir. 14.03.2020 tarihinde “SKS Hastane (Sürüm 6)” seti yürürlüğe girerek hastanelerin kullanımına sunulmuştur. Yeni dönem kalite çalışmaları “SKS Hastane (Sürüm 6)” kapsamında tüm hızıyla devam etmektedir.