amacımız - hedefimiz - değerler

AMACIMIZ

Hastanemizde ulusal ve uluslararası kalite standartları uygulamalarının takibini yapmak.

Hastanede oluşturulan kalite kültürünü geliştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Hastane yönetimi ve hasta bakımı ile ilgili tüm süreçleri izlemek, ilgililerle iş birliği yaparak süreçleri geliştirmek .

Yönetim ve hasta odaklı tüm süreçlerde sürekli iyileştirmeyi ve devamlılığı sağlamak

Hasta, hasta yakını ve çalışanlarımızın güvenliği ve memnuniyetini sağlamak için yapılacak çalışmaların takibini yapmak.

 

HEDEFLERİMİZ

Hastane kalite çalışmalarını ve kalite yönetim sistemini geliştirmek ve sürekli iyileştirmek

Kalite puanımızı artırarak turizm sağlığı ve sağlık turizmine yönelik çalışmaları başlatmak

Hastalarımızın teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini düzenlemek ve geliştirmek

Hastanenin kalite hedeflerine ulaşmasında hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetine odaklanarak kurum kültürünü geliştirmek

 

DEĞERLERİMİZ

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak

Hizmette mükemmellik

Çalışma özgürlüğü

Kurallara bağlı olmak

Sorumluluk bilinci

Etik değerlere bağlı olmak

İdealist olmak

Hasta haklarına saygılı olmak

Şeffaflık

Yaratıcılık

Yenilikçilik

Çalışkanlık

Liderlik

Liyakat

Güvenirlik

Dürüstlük

İşbirliğine açık olmak

Özverili olmak

Adil olmak

Akılcılık