duyurular

21

Kasım

Öğrenci Komisyon Üyesi Seçimi

Bölüm

Kalite kültürünün yaygınlaştırılması, kalite süreçlerinin içselleştirilmesini sağlamak, eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin kalite süreçlerine katılımlarını sağlamak, sürekli iyileştirme düşüncesinin bir parçası olarak öğrencilerin geri bildirimlerini almak, gerek duyulan durumlarda eğitim öğretimle ilgili kararların alınacağı enstitü/fakülte kurullarına temsilci öğrencilerin katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan öğrenci kalite komisyonuna her lisans programından 1 öğrenci ile yüksek lisans ve doktora programlarının her birinin ders ve tez aşamalarından birer  öğrenci komisyon üyesi olarak seçilecektir.  

Yüksek lisans ve doktora programları için 25 Kasım Cuma günü saat 11:30'da, lisans programı için 29 Kasım Salı günü saat 13:30'da  3S07 nolu sınıfta yapılacak olan üye öğrenci seçimine katılım sağlamanız rica olunur.

Not: Lisans öğrenci temsilcisi 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasından seçilecektir.