duyurular

13

Mayıs

Araştırma Görevlisi Hüseyin ÜNAL, doktora tez savunmasını gerçekleştirdi.

Bölüm Başkanlığı

Bölümümüz Araştırma Görevlisi Hüseyin ÜNAL, "Panel verilerde kümeleme analizi: seçilmiş OECD ülkelerinin ekolojik ayak izi üzerine bir uygulama" adlı çalışmasıyla doktor ünvanını almaya hak kazanmıştır. Başarılarının devamını dileriz.