duyurular

14

Mart

2023-24 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır

KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü

Değerli öğrencilerimiz,

2023-2024 akademik yılında, 2023 Projesi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında Avrupa’da üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversitelerde eğitim almak isteyen öğrencilerimiz için online başvuru süreci başlamıştır. 

Yeni dönemdeki faaliyetler Türkiye Ulusal Ajansı'nın yayımlayacağı el kitabındaki kurallara göre gerçekleşecektir.

“Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2023 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan Karadeniz Teknik Üniversitesi  veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”


BAŞVURU ŞARTLARI

- Bu çağrıda yalnızca 3 Mart 2023 tarihinde yapılan KTÜ Erasmus dil sınavına katılan öğrenciler değerlendirmeye alınacaktır.  Sınav notu olmayan öğrenciler elenecektir.

- KTÜ’de tam zamanlı aktif öğrenci olmak.

- Lisans için en az 2.20, Yüksek Lisans ve Doktora için en az 2.50 ortalamaya sahip olmak.

- Lisans düzeyindeki hazırlık sınıfı öğrencileri akademik ortalamaya sahip olmamaları sebebiyle başvuru yapamaz.

- Lisansüstü öğrencisi olup henüz akademik ortalaması olmayan öğrenciler ise bir önceki mezuniyet akademik ortalamaları 2.50 olması şartıyla başvuru yapabilirler. Ancak bu durumdaki lisansüstü öğrencilerin online başvurularını tamamladıktan sonra, akademik ortalamalarını gösteren öğrenci işlerinden onaylı transkript belgelerini başvuru süreci sona ermeden bu linke yüklemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrenciler elenecektir. E-devlet üzerinden temin edilmiş, akademik ortalamaları gösteren mezuniyet belgeleri de kabul edilir. BYS sistemi üzerinden alınan ekran görüntüleri kabul edilmez. Belgelerin öğrenci işlerinden veya e-devlet üzerinden transkript formatında temin edilmesi gerekmektedir.  !!! Forma yalnızca sistemde genel akademik ortalaması 0 (sıfır) görünen LİSANSÜSTÜ öğrencilerimiz yükleme yapmalıdır.

- Çift anadalda öğrencilerimiz aynı başvuru döneminde yalnızca bir anadaldan başvurularını gerçekleştirebilirler.

- 2023-2024 akademik yılında, mezun durumunda olacak öğrenciler başvuru yapamaz.

- Okulu uzayan/faaliyet gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin bir dönem için en az 30 AKTS değerinde ders alma zorunluluğu vardır.

3 Mart 2023 tarihli Erasmus dil sınavı sonucunda yayınlanan listedeki dil puanlarına göre 65-79 puan arasında olan öğrenciler için B1 seviyesinde, 80-100 arasında olan öğrenciler için B2 seviyesinde İngilizce dil sertifikası verilecektir.


İKİLİ ANLAŞMALAR

Online başvuru yapmadan önce linkte yer alan anlaşmalı üniversitelerimizin listesini kontrol ediniz, üniversitelerin talep ettikleri dil yeterliliği kriterlerini dikkate alınız ve internet üzerinden tercih yapmak istediğiniz üniversiteleri araştırınız. Anlaşmaların son başvuru tarihlerine dikkat etmeniz ve bu doğrultuda tercih yapmanız programdan faydalanabilmeniz açısından önemlidir. 

Başvuru tamamlandıktan sonra tercihlerinizde değişiklik yapmak ya da tercih sırasını değiştirmek mümkün değildir.


DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

(2023 Uygulama El Kitabı Esaslarına Göre Güncelleme Yapılabilir)

- Nihai Erasmus+ notu hesaplanırken akademik ortalama %50, dil notu %50 oranında dikkate alınır.

- Öğrenciler sistem tarafından yapmış oldukları tercihlere göre nihai Erasmus+ notu dikkate alınarak yine sistem tarafından otomatik olarak yerleştirilir.

- Geçtiğimiz akademik yıllarda Erasmus+ programından faydalanmak için hak kazanmış ancak düzenlenen oryantasyon toplantılarına katılmamış öğrencilerin nihai Erasmus+ notundan 5 puan kesinti uygulanır.

- Daha önce Erasmus+ Programından 1 kez faydalanmış olan öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda 10 puan kesinti uygulanır.

- Program kuralları gereğince, programdan daha önce 2 kez veya daha fazla faydalanmış öğrencilerden yapılacak kesinti artarak devam eder. Örneğin programdan 2 kez faydalanmış öğrencilerin 3. başvurularında nihai Erasmus+ notundan -20 puan kesinti uygulanır. Aynı durumdaki öğrencilerin 4. başvurularında ise -30 puan kesinti uygulanır.

- Daha önce Erasmus+ programlarından birine başvurmuş ve kendilerine tanınan süre dışında hakkından feragat etmiş öğrencilerin Erasmus+ puanlarına 10 puan kesinti uygulanır.

- Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin durumlarını gösteren belgelerini online başvuru sırasında,  başvuru formundaki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

- Şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) Erasmus+ puanına +15 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin durumlarını gösteren belgelerini online başvuru sırasında,  başvuru formundaki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin durumlarını gösteren belgelerini online başvuru sırasında,  başvuru formundaki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

- Vatandaşı olunan ülkede Erasmus+ faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin puanına  10 puan kesinti uygulanır.

- Dil sınavına başvuru yaptığı halde sınava katılmayan öğrencilerin bir sonraki başvurularında 5 puan kesinti uygulanır.


DEPREM FELAKETİNDEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLERİMİZ :

Birinci ve ikinci derece akrabaları*  veya kendileri, aşağıda sayılan 11 il ve 1 ilçede** ikamet etmekte olan öğrencilerimizin nihai erasmus notuna +10 puan eklecektir. 

(Öğrencilerimiz durumlarını ispat eden ikametgah/nüfus kayıt örneği belgelerini e-devlet aracılığıyla temin edip başvuru süresi bitmeden bu linke yüklemeleri gerekmektedir.)

1. ve 2. Derece akrabalar: anne, baba, çocuklar, eş, eşinin annesi, eşinin babası ile kendisinin veya eşinin büyükbabası, büyükannesi, torunları ve kardeşleri.
** Adana, Adıyaman, Diyarbakır,  Gaziantep, Hatay,  Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ illeri ve Sivas'ın Gürün ilçesi (Ulusal Ajans'ın 8 Mart 2023 tarihindeki yazısı ile yaptığı güncellemeye istinaden Sivas ilinin yalnızca Gürün ilçesi bu kapsama alınmıştır)

Uyarı: Kendisi depremzede olan öğrencilerimiz YALNIZCA İKAMETGAH BELGESİ yüklemelidir. 

Uyarı: 1. ve 2. derece akrabası depremzede olan öğrencilerimiz; AKRABASINA AİT İKAMETGAH BELGESİNİ ve KENDİSİYLE AKRABALIK İLİŞKİSİNİ İSPAT EDEN AİLE NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNİ yüklemelidir. 

Uyarı: Tek başına forma yüklenen nüfus kayıt örnekleri herhangi bir depremzedelik durumunu ispatlamaz ve dikkate alınmaz. 


GENEL AÇIKLAMALAR

- 3 Mart 2023 tarihli Erasmus+ dil sınavına girmeyenlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

- Akademik eğitim düzeyi hakkında yanlış beyanda bulunan, öğrencisi bulunduğu fakülte ya da bölümden farklı bir fakülte/bölüm seçimi yaparak tercihte bulunan öğrenciler elenecektir.

- Tercihte bulunacağınız üniversitelerin son başvuru tarihlerini üniversitelerin kendi web sayfalarından kontrol etmeniz, tercihlerinizi bu doğrultuda yapmanız kabul mektubu alabilmeniz açısından oldukça önemlidir.

- Daha önce Erasmus+ Programından faydalanmış olan öğrenciler (Öğrenim ve/veya Staj) her bir eğitim düzeyi için lisans-yüksek lisans-doktora ayrı ayrı olmak üzere 12 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler için Öğrenim Hareketliliği kapsamında geriye kalan sürenin en az 3 ay olması gerekir. 3 aydan daha az süresi kalmış öğrenciler programdan faydalanamaz. 

- Daha önce programdan faydalanmış olan Tıp Fakültesi öğrencileri lisans+yüksek lisans olarak değerlendirildikleri için 24 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler.

- Altıncı sınıfta öğrenim gören Tıp Fakültesi öğrencileri fakülte yönetiminin almış olduğu karar gereği Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği programından faydalanamazlar.

- Henüz taban puan belirlenmemiştir. Sınava giren öğrencilerin başarı durumuna göre yazılı sınav için taban puanlar belirlenecektir. İngiliz Dili/Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri için farklı taban puanlar uygulanacaktır.

- Erasmus Ofisi sadece ön yerleştirme yapmaktadır ve öğrencileri aday olarak göstermektedir. Öğrencinin programdan faydalanabilmesi için tek dönemde 30 ECTS kredisi alabilmesi ve KTÜ'de 30 ECTS kredisine denk ders saydırabilmesi şarttır. ECTS kredisi tüm Avrupa'da geçerli olan bir kredi ve not sistemidir. Yeterli sayıda ECTS kredi yükü sağlayamayan öğrenciler programdan faydalanamaz. Aynı şekilde aday olarak gösterildiği üniversiteden kabul mektubu alamayan öğrenci programdan faydalanamaz.

- Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru formunda uyruk alanına, vatandaşı bulunan ülke bilgisini girmesi gerekmektedir.


MADDİ DESTEK

Kurumumuza tahsis edilecek olan proje bütçesi kapsamında öğrenci seçimi yapılaktır.

Ülkelere göre aylık hibe(burs) miktarlarına ulaşmak için tıklayınız.


ENGELLİ YARARLANICI DESTEĞİ

Engelli öğrencilere durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ekstra maddi destek sağlanacaktır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.


MADDİ AÇIDAN KISITLI ÖĞRENCİLER

Ulusal ajans tarafından el kitabında dezavantajlı katılımcı olarak değerlendirilen öğrencilerimize ilave hibe desteği sağlanacaktır. Bu durumdaki öğrencilerimizin yerleştirme aşamasından sonra ofisimiz ile iletişime geçmesi gerekmektedir.


YTB BURSLU ÖĞRENCİLER

YTB Burslusu olarak üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, Erasmus+ programından faydalanma hakkı kazanması durumunda, YTB bursları YTB tarafından zaman zaman kesilebilmektedir. YTB burslarının kesilmesini kabul eden öğrencilerin, Erasmus+ programından faydalanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.


SÜREÇ

Başvuru süreci sona erdikten ve gerekli kontrollerin yapılmasının ardından yerleştirme sonuçları bu web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma / Saat 16.00


BAŞVURU YAPARKEN KULLANILACAK E-POSTA ADRESİ

Başvuru yapabilmek için gmail uzantılı bir e-posta adresi kullanılması zorunludur. Eğer gmail uzantılı bir e-posta adresiniz yoksa başvuru formuna geçmeden önce gmail uzantılı bir e-posta adresi açmanız gerekmektedir. Hotmail, outlook, windowslive ve icloud uzantılı e-posta adresleri ile zaman zaman e-posta alma veya gönderme konusunda sorun yaşanmaktadır. Bu sebeple sadece gmail uzantılı adresler kabul edilecektir. 


ONLINE BAŞVURU FORMU

2023-2024 akademik yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programına başvuru yapmak için TIKLAYINIZ.

Süreç Rehberi için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.


İRTİBAT BİLGİLERİ
Tüm iletişim e-posta ile sağlanacaktır. Sorularınız için; linkteki iletişim adreslerinden yalnızca birini seçerek ofisimizle irtibat sağlayabilirsiniz.

 (Hotmail, outlook, windowslive ve icloud uzantılı e-posta adresleri ile sık sık e-posta alma veya gönderme konusunda sorun yaşanmaktadır. Göndereceğiniz e-postanın ofisimize sorunsuz şekilde ulaşması veya bizim yazacağımız cevabın sorunsuz şekilde size ulaşması için gmail uzantılı bir e-posta adresi kullanmanız gerekmektedir.) 


KTÜ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ