duyurular

25

Eylül

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Önceki Öğrenmenin Tanınması Başvuruları

Ekonometri Bölümü

Değerli Öğrencilerimiz, Senatomuzun 28.07.2023 tarih ve 340-20 sayılı kararı ile Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bu Yönerge; Karadeniz Teknik Üniversitesine kayıtlı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınmasına yönelik aşağıdaki tabloda yer alan dersler için başarılı sayılmak amacıyla başvuru yapabilmelerini sağlamaktadır.

02 Ekim 2023 tarihinde başlayacak olan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde alacak olduğunuz dersler içerisinde aşağıdaki tabloda belirtilen bir ders var ise bu ders için yazılan açıklamaları okuyup önceki öğrenmenizi kullanarak bu dersten başarılı sayılabilmek için başvuru yapabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda yer alan dersler için;

a) Doğrudan muafiyet sınavına girebilirsiniz.

b) Önceki öğrenmelerinizi (tüm bilgi, tecrübe, belge vb) bir dosya (portfolyo) olarak sunabilirsiniz.

c) Tabloda belirtilen sertifikalara sahip iseniz bu sertifikaları sunabilirsiniz.

Hangi ders için hangi yolun izleneceği (a, b, c) tabloda ilgili dersin karşısında belirtilmiştir.

Başvuru yapmak için 25-29 Eylül 2023 haftasında şahsen, mail veya posta yolu ile okumakta olduğunuz Bölümün Bölüm Sekreterliğine talebinizi iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzda; bölümünüz, sınıfınız, öğrenci numaranız, başvuru yapmak istediğiniz dersin kodu ve adı ile tabloda o ders için belirtilmiş olan (a, b, c) yollarından hangisini kullanacağınızı belirtmeniz gerekmektedir. Tabloda bir ders için sadece muafiyet sınavı yapılabileceği yazıyor ise başvurunuzda sadece muafiyet sınavına girmek istiyorum (a) diyebilirsiniz.

Başvurunuz (b) veya (c) olup belge, sertifika vb materyalleri sunmayı gerektiriyor ise bu belgelerinizi/dosyanızı başvuru sırasında veya en geç 03 Ekim 2023 mesai bitimine kadar Bölüm Sekreterliğinize ulaştırmanız gerekmektedir.

Başvuru ve belge/sertifika iletme yolu olarak mail gönderme yönetimini seçiyor iseniz bu mailinizin Bölümünüzün resmi “ktu” uzantılı mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Önceki öğrenmenin tanınması kapsamındaki tabloda yer alan tüm derslerin muafiyet sınavları veya sunulan belge ve sertifikaların ilgili komisyon/ders sorumlusu tarafından değerlendirilmesi 04 Ekim 2023 tarihinde her öğrencinin okuduğu bölüm binasındaki sınav salonlarında yapılacak olup sınav yerleri konusunda Bölüm Sekreterliğince yapılacak duyuruları takip edebilirsiniz.

Yapılan muafiyet sınavı (a) veya sunulan belgeler/portfolyo (b) sonucunda ilgili komisyon/ders sorumlusu tarafından yapılan değerlendirme ile öğrencinin alacak olduğu puan harfli nota (CC-CB-BB-BA-AA) çevrilerek transkriptine işlenecektir (mutlak not sistemi). Sertifika sunma yolu ile başvuru yapan (c) öğrencilerin sundukları bu sertifikalar da ilgili komisyon/ders sorumlusu tarafından değerlendirilecek ve uygun görülmesi durumunda öğrencinin başarı notu CC olarak transkriptine işlenecektir.

Herhangi bir a, b veya c yolunu kullanarak önceki öğrenmenin tanınması başvuru yapan ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda başarısız olan öğrenciler normal olarak bu dersi güz döneminde alacaklardır ve herhangi bir kayıpları olmayacaktır.

Lisansüstü öğrenciler başvurularını bağlı oldukları Enstitü Sekreterliklerine yapacaklardır.

Geç başvuru ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumlarında başvuru işleme alınmayacaktır.

Üniversitemizde ilk kez uygulanmaya başlanacak olan bu tanıma; öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.

Önemli Tarihler

25-29 Eylül 2023

Önceki öğrenmenin tanınması kapsamında öğrencilerin Bölüm Sekreterliklerine/Enstitü Sekreterliklerine başvuru yapmaları

25 Eylül – 03 Ekim 2023

Öğrencilerin önceden öğrendikleri bilgi, tecrübe vb özelliklerini gösteren portfolyo dosyalarını veya ilgili sertifikalarını Bölüm Sekreterliklerine teslim etmeleri/göndermeleri

04 Ekim 2023

Bölümlerdeki ilgili komisyon/ders sorumlusu tarafından muafiyet sınavlarının yapılması veya belge/sertifikaların değerlendirilerek harfli notlara dönüştürülmesi

05 Ekim 2023

Önceki öğrenmenin tanınması başvurularına ait değerlendirme sonuçlarının ilgili akademik birimler tarafından ÖİDB’ye gönderilmesi

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Önceki Öğrenmenin Tanınması (ÖÖT) Kapsamında Yer Alan Dersler

(Fakülte ve Meslek Yüksekokul)

Fakülte/MYO (Bölüm Adı) Dersin Kodu ve Adı ÖÖT (Muafiyet Sınavı Yolu) (a) ÖÖT (Portfolyo Sunma Yolu) (b) ÖÖT (Sertifika Sunma Yolu) (c)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri EKO 2007 Ticari Matematik Muafiyet Sınavı yapılabilir - -

(Enstitüler)

Enstitü Dersin Kodu ve Adı ÖÖT (Muafiyet Sınavı Yolu) (a) ÖÖT (Portfolyo Sunma Yolu) (b) ÖÖT (Sertifika Sunma Yolu) (c)
Sosyal Bilimler Enstitüsü SBE 6001 Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi - - Ders kazanımlarını karşılayan aşağıda belirtilen sertifika(lar)’nın sunulması halinde öğrenci başarılı sayılacaktır. Sertifika: Uluslararası veya Ulusal geçerliliği olan, 5 yılı geçmemiş, TÜBİTAK tarafından verilen veya TÜBİTAK destekli üniversiteler tarafından düzenlenen eğitimle verilmiş sertifika.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Tabloyu inceledim. Bu dönem alacak olduğum derslerden hiç biri tabloda yer almıyor. Ne yapmalıyım?

Güz döneminde sadece yukarıdaki tabloda yer alan dersler önceki öğrenmenin tanınması kapsamına alınmıştır. Bu nedenle herhangi bir başvuru yapmayacaksınız.

Başvuru yapmak istediğim ders için birden fazla başvuru yolu belirtilmiş. Hem muafiyet sınavı hem de sertifika sunabilme yolu var. Sadece bir başvuru mu yapabilirim?

Evet, sadece bir başvuru yapılacaktır. Sertifika sunarak başarılı olunması durumunda CC notu verilmektedir. Muafiyet sınavı ya da portfolyo sunma yolunda ise alınan sınav/değerlendirme notu harfe dönüştürülmektedir (CC-CB-BB-BA-AA). Buna göre bir tercih yapıp hangi başvuru yolunu kullanacak olduğunuzu başvuru aşamasında belirtmeniz gerekmektedir.

Tabloda bu dönem alacak olduğum bir ders var. Başvurumu nereye yapacağım?

Tüm başvurular (a, b, c yolu için) Bölüm Sekreterliğinizin resmi “ktu” uzantılı mail adresine yapılmaktadır. Şahsen de sekreterliğe giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Belge/portfolyo veya sertifika sunarak bir başvuru yapacaksanız tüm bu belgelerin en geç 03 Ekim 2023 mesai bitimine kadar Bölüm Sekreterliğinize ulaşması gerekmektedir.

Sınavlar veya sunulan belgelerin değerlendirilmesi ne zaman ve nerede yapılacaktır?

Muafiyet sınavları, sunulan belge/portfolyo veya sertifikaların değerlendirilmesi 04 Ekim 2023 tarihinde Bölümünüz binalarında yapılacaktır. Saatleri ve salon adlarını Bölüm Sekreterliğinizden takip etmeniz gerekmektedir.

Tabloda önceki öğrenmemi tanıtmak için başvuru yapabileceğim bir ders var. Bu ders için 25-29 Eylül 2023 tarihlerindeki derse yazılım haftasında normal ders yazılımı da yapacak mıyım?

Evet. Önceki öğrenmenin tanınmasından bağımsız olarak normal ders yazılım haftasında alınması gereken derslerin yazılımı yapılacaktır. Önceki öğrenmenizin tanınması ve başarılı olmanız durumunda zaten o dersiniz için transkriptinize başarı notunuz işlenecek ve o ders güz döneminde üzerinizden düşecektir.

Lisansüstü öğrenciler nereye başvuru yapacaklar?

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurularını bağlı oldukları Enstitü Sekreterliklerine yapacaklardır.