staj işlemleri

STAJ İŞLEMLERi

%30 İngilizce, İkinci Öğretim, %100 Türkçe ve %100 İngilizce programlarımız içindir.

 

 %30 İngilizce, İkinci Öğretim, %100 Türkçe programları için;

  • Staj Komisyonu Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TURHAL
  • Arş. Gör. Furkan Muhammed KIRIKCI
  • Arş. Gör. Fatih AYDIN
  • Arş. Gör. Ali Kıvanç ŞAHİN

 %100 İngilizce programı için;

  • Staj Komisyonu Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Emrah BENLİ
  • Arş. Gör. Besra ÇETİNDERE
  • Arş. Gör. Ahmet Yahya BOĞA

 

               

   
   

 

 

 

 

   STAJ UYGULAMALARI

     Pandemi dönemi devam ettikçe öğrencilerimizin staj yapabilmeleri için staj güvenliği beyannamesi formunu doldurarak başvuru belgelerinin yanına koyması gerekmektedir. Gerekli olan bütün formlar staj işlemleri adımında link olarak verilmektedir. Staj başvurusu yapan ve stajını tamamlayanlar, belgelerini doldururken imza, tarih, ad soyad gibi gerekli bilgilere mutlaka dikkat etmelidir. Staj işlemlerinde kullanılan belgeler ve staj defteri resmî belge niteliğinde olduğundan işlemlerinizi resmi belge kurallarına göre gerçekleştiriniz.
Staj başvuruları BYS sisteminde öğrenci hesabınız üzerinden yapılmaktadır. Stajlarını tamamlayan öğrenciler imzalı ve onaylı belgelerini komisyon üyelerine mail veya elden teslim etmelidir.
Staj işyeri temsilcileri tarafından komisyonumuza iletilecek olan belgeyi de staj işyeri temsilcisi komisyon üyelerinin mail adreslerine iletmelidir. Bu bilgiyi Staj İşyeri Temsilcisine iletmek staj yapan öğrencimizin görevidir.
Staj mülakatları yüz yüze yapılacaktır. Staj dosyası ve gerekli diğer evraklar komisyonumuza ulaştıktan sonra incelenecek ve uygun bulunursa öğrenci için bir mülakat programı yapılacaktır. Staj mülakat programı mülakatı yapacak olan öğretim elemanı tarafından belirlenecek ve ilgili öğrenciye bildirilecektir.

 

 

 

      STAJ İŞLEM  ADIMLARI

(1).    Staj yapacağınız iş yerini bulunuz.

(2).  Staj başvuru belgelerini BYS sistemi üzerinden öğrenci hesabınızla sisteme yükleyiniz. Başvuru yapmadan önce mutlaka /dosyalar/muhendislik_94509.pdf adresinde yer alan staj yönergesini inceleyiniz. Staj başvuruları, staj yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Staj başvuru belgelerinin, staj başlangıç tarihinden en geç 20 gün öncesine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Staj Yönetim Sistemi Öğrenci Kılavuzu’na /dosyalar/eee_a7eb1.pdf bu link aracılığı ile ulaşılmaktadır.

(3).   Başvuru belgeleri aşağıda sıralanmıştır.

       BYS sistemi üzerinde staj durumu kısmında “Stajın Kabul Edildi.” ifadesi göründükten sonra staj eğitimine başlanılabilir. İşlemlerde bir problem olması durumunda BYS sistemi üzerinde komisyon açıklama kısmında gerekli bilgiler yer almaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra BYS 'de "işleme alındı" ifadesi yer almalıdır. Başvuru belgelerinizi pdf formatında taratarak sisteme yükleyiniz. Başvuru belgelerini kontrol ederek sisteme yükleyiniz, bu konuda sorumluluk öğrenciye aittir.

 

(4).   Staj sigorta girişine dair bilgi E-devlet üzerinden veya Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığından (Mediko Sosyalden) alınabilir.

(5).   Staj sırasında günlük olarak doldurulacak staj defteri bilgisayar ortamında yazılmalıdır. Bunun haricinde yazılan defterler kabul edilmeyecektir. Staj defteri (Word Hali) + Staj Sicil Fişleri aşağıda  Diğer Yardımcı Belegeler başlığı altında yer almaktadır. Staj defterleri bitirme tezi yazım kılavuzu esas alınarak yazılmalıdır. Günlük yapılan işler teorik olarak anlatılmalı ve öğrenilen sistemler üzerine öğrenci tarafından yorum getirilmelidir.

(6).   Staj Anketleri bölüm web sayfasında (aşağıda) yer almaktadırlar. Anketleri indiriniz. Birisini stajyer öğrenci, diğerini staj işyeri temsilcisi dolduracaktır. Anketleri eksik olanlar Staj Defterini teslim edemezler!!!

(7).    Stajınızı yapınız.

(8).    Staj defterinizi tamamlayıp imzalatınız. Staj defterinin haftalık çalışma çizelgesi kısmında mutlaka imza, mühür veya kaşe olması gerekmektedir. Olmayan defterler kabul edilmeyecektir.

(9).    Staj defteri, 2 adet anketinizi ve staj sicil fişinizi (2 sayfa) komisyon üyelerine teslim ediniz.
 

 

         

 

Staj Süreci

     Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi, KTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri için staj esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yönerge iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım bütün bölümler için öngörülen genel maddeleri, ikinci kısım ise bölümlere ilişkin özel hususları içermektedir.

Staj yapacak öğrenciler iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı üniversitemiz tarafından sigortalanacaktır. Sigortanın yapılabilmesi için başvuru belgelerinin doldurularak BYS sistemi Staj Yönetim Sistemi ‘ ne staja başlama tarihinden en az 30 gün önce yüklenmelidir.

Öğrencilerimiz stajlarını tamamladıktan sonra staj defterleriyle birlikte aldığı iki belgeyi (İşyeri Sorumlu Amirinin imzasının bulunduğu Öğrenci Staj Sicil Fişi) ve İşyeri Temsilcisinin Stajer Öğrenciyi Değerlendirme Anketini staj komisyon üyelerine teslim etmelidir. Öğrenci Staj Sicil Fişi ve İşyeri Temsilcisinin Stajer Öğrenciyi Değerlendirme Anketini stajerden sorumlu mühendis doldurarak kapalı bir zarf içerisine koymalı ve mühürlemelidir. Stajer öğrenci bu zarfı kesinlikle açmamalı ve staj defteri ile bölümde ilgili staj sorumlusuna teslim etmelidir. Stajer öğrencinin işyerini değerlendirme anketi de ayrıca öğrenci tarafından doldurulmalı ve staj defteri ile teslim etmelidir, bu belgenin zarf içerisine koyulmasına gerek yoktur.

 

         

   Staj Başvuru Belgeleri

 

 

         

    Diğer Yardımcı Belgeler ve Dosya Yükleme Bağlantıları

 

         

Staj Anketleri