aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretimine 1969 yılında Makina -Elektrik Fakültesi bünyesinde Elektrik Mühendisliği Bölümü olarak başladı. Bölümün ilk mezunları beş yıllık bir eğitim-öğretim programı sonunda Elektrik Yüksek Mühendisi unvanına sahip oldular. Sonraki yıllarda dört yıllık lisans programına geçildi. Bu programı başarıyla tamamlayanlara Elektrik Mühendisi unvanı verilmeye başlandı. Bölüm, 1982 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü adını aldı ve 2547 sayılı yasa ile oluşturulan Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlandı. 

1998-1999 öğretim yılına kadar Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü dört yıllık programıyla lisans (Mühendislik) eğitimi vermekteydi. Öğrenciler 7. yarıyılda "Elektrik ve Kontrol" ile "Elektronik ve Haberleşme" kollarından birini seçiyorlardı. Elektrik kolu mezunlarına sadece Elektrik Mühendisi, Elektronik-Haberleşme kolu mezunlarına da sadece Elektronik Mühendisi unvanının verildiği bu uygulamadan Yüksek Öğretim Kurumunun da uygun görmesiyle vazgeçilmiş ve her iki dal mezunlarına da artık Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak ortak bir unvan verilmesi kararlaştırılmıştır.  

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında %30 İngilizce ve II. Öğretim programları uygulanmaya başlanmıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği %30 İngilizce Bölümünde, Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı'na girerek başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa kayıt yaptırırlardı. Bu sınavı başaramayanlar ise bir yıl yabancı dil hazırlık okurlardı.

2018’e kadar I. Öğretim ve II. Öğretim programları ile eğitim veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2018 yılından itibaren %100 Türkçe ve %100 İngilizce eğitim olmak üzere 2 ayrı programı kapsamaktadır. %100 İngilizce ve lisansüstü eğitime başlamaya hak kazanan öğrenciler yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse İngilizce hazırlık eğitimine tabi tutulurlar. Bu hazırlık sınıfına başlayan lisans öğrencileri bir eğitim öğretim yılı sonunda, lisans üstü öğrencileri ise bir eğitim öğretim dönemi sonunda İngilizce yeterlilik sınavına girerler. Bir dönem sonunda İngilizce yeterlilik sınavını başaramayan lisansüstü öğrencilerine bir dönem daha hak tanınır. Yeterlilik sınavında başarılı olan Lisansüstü öğrenciler bahar ve güz dönemlerinde bölümdeki normal eğitimlerine başlayabilirler. Lisans öğrencileri ise bölümdeki eğitimlerine ancak her eğitim-öğretim yılı başında başlayabilirler. Bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler İngilizce yeterlilik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olan bütün öğrencilere izleyen eğitim-öğretim yılı başından itibaren bölümdeki normal eğitimlerine başlama hakkı tanınır. %100 Türkçe eğitimine başlamaya hak kazanan öğrenciler ise direkt olarak normal eğitime başlar.

Bölüm, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü (Merkez kampüs) içinde yer alan kendi bölüm binasındaki derslik ve laboratuvarları ile her yıl 700 civarında lisans öğrencisine hizmet vermektedir. 

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız
KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları, sürekli eğitim bilinci içerisinde yeni gelişmelere açık olarak; mezuniyetlerinden birkaç yıl sonra haberleşme sistemleri, elektronik donanım ve yazılımları, endüstriyel otomasyon, enerji üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili alanlardaki gereksinimlere ulusal ve uluslar arası düzeyde çözüm üretip, bu konularda projeler tasarlar, etik kurallar çerçevesinde bunları yönetir ve yapacağı faaliyetlerin sosyal, ekonomik, politik, hukuki ve çevresel sonuçlarına hakim olarak bu projeleri uygulamaya koyarlar.

Öğrencilerimiz
Öğrencilerimiz IEEE Öğrenci Kolu, EMO Genç ve çeşitli Öğrenci Kulüpleri gibi topluluklar oluşturarak uluslararası ve ulusal mesleki organizasyonlarla iletişimlerini sürdürmekte ve etkinlikler düzenlemektedirler.

Akademisyenlerimiz
Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP, TÜBİTAK ve SANTEZ projeleri ile sürdürmektedirler. AB çerçeve programlarındaki projelere başvurma çalışmaları sürerken yurt dışındaki bazı üniversitelerle de ortak çalışmalar ve işbirlikleri kurulmaktadır.

Anabilim Dallarımız

 •  Elektrik Makinaları
 •  Elektrik Tesisleri
 •  Devreler ve Sistemler
 •  Biyomedikal
 •  Telekomünikasyon
 •  Kontrol ve Kumanda Sistemleri
 •  Elektronik

Staj Programı
KTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde, Mühendislik eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur.
Öğrencilerimizin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (pratik çalışma) süresi 60 (altmış) iş günüdür. Staj yapacak öğrenciler bir staj döneminde (iki yarıyılı kapsayan bir yıllık süre içerisinde) ara vermeden en az on beş (15) iş günü ve en çok kırk (40) iş günü staj yapabilirler.
Staj programı ile birlikte öğrencilerimiz yurtiçi ve yurttışı birçok kurum ve şirkette staj imkanı bulabilmektedir.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

 • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
 • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
 • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

2022-2023 Yılı Başarılarımız

 • TEKNOFEST 2022’de İnsansız Hava Aracı Yarışması’nda , döner kanat İHA kategorisinde yerlilik üçüncülüğü
 • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın düzenlediği 2022 ROBOİK Otonom İnsansız Su Üstü Araçları Prototip Yarışması’nda Türkiye şampiyonluğu
 • TEKNOFEST 2023’te İnsansız Hava Aracı Yarışması’nda Üçüncülük Derecesi
 • TEKNOFEST 2023 8.TURKSAT Model Uydu Yarışmasında İkincilik Derecesi
 • TÜBİTAK 2209-A Programı 2022 Yılı 2. Dönem başvuruları sonucunda 21 projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır.
 • TÜBİTAK 2209-B Programı 2022 Yılı 2. Dönem başvuruları sonucunda 21 projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır.

Laboratuvar ve Uygulama

   Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır.
   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümümüzde bölüm ders müfredatlarında ayrı laboratuvar dersleri yoktur. Laboratuvarlar derslerin ayrılmaz birer parçası olarak derslerle birlikte verilmektedir. Bazı derslerimizin haftalık yükü 3 saat teori 1 saat laboratuvar, bazıları 3 saat teori 2 saat laboratuvar, bazıları 2 saat teori ve 2 saat de laboratuvar şeklindedir. Laboratuvarlar ile ilgili içeriklere (deney föyleri, deney tasarımı, laboratuvar kuralları vs.) bölüm sayfamızdaki laboratuvarlar adlı başlıkta ulaşabilirsiniz. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümümüzde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin çalışmalar yapababileceği çok sayıda lisans, lisansüstü ve Ar-Ge laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Laboratuvarlar ile ilgili bazı içerikler aşağıda gösterilmiştir. 

Lisans ve Lisansüstü Laboratuvarlarımız 

Elektrik ve Kontrol Alanı Laboratuvarları
•Elektrik Makinaları Lab
•Güç Elektroniği Lab
•Otomatik Kontrol Sistemleri Lab
•Süreç Denetimi Lab
•Güç Sistemlerinde Koruma Lab
•Yenilenebilir Enerji Sistemleri Lab
•Güç Sistemleri Analizi Lab

Temel Elektroteknik, Ölçme ve Devreler Laboratuvarı
•Temel elektrik devre yasaları ve ölçme tekniklerine ilişkin deneyler gerçekleştirilmektedir.

Elektronik Laboratuvarı
•Analog ve sayısal  elektronik devre elemanlarının özellikleri ve elektronik devre tasarımına yönelik deneyler gerçekleştirilmektedir.

İletişim Tekniği  Laboratuvarı
•İletişim sistemleri, TV-radyo, analog ve sayısal işaret işleme, görüntü işleme ile ilgili deneyler yapılmaktadır.

Bilgisayar Laboratuvarları
•Davut Yurttaş PC Lab
•Özdisan CAD Lab
•Simülasyaon Lab (SİMULAB)

Diğer Ders Laboratuvarları
•Mikroişlemciler  Lab
•Mantık Devreleri Lab
•Tıbbi Elektronik Lab
•Endüstriyel Elektronik Lab
•Mikrodalgalar ve Antenler Lab

 Ar-Ge Laboratuvarlarımız

1- RF haberleşme, optik haberleşme (görünür ışık haberleşmesi)
2- Sualtı  akustik haberleşme ve konumlandırma alanlarında kanal ölçümü
3- Kanal kodlama (oransız kodlar, kutupsal kodlar)
4- Kanal denkleştirme
5- MIMO, OFDM, yazılımsal radyo (SDR), FPGA tabanlı sistem gerçeklemesi konularında araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Dalga Enerji Sistemi’ndeki düzensiz dalga davranışlarının üretilen elektrik gücü üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Fotovoltaik enerji sistemlerinde maksimum güç izleme, kontrol, şebeke ve yüke bağlantı sorunlarının incelenmesi. Güç sistemlerinin dinamiği ve kontrolü çalışmaları. Paralel mekanizmalı ayak bileği rehabilitasyon robotunun analizi ve kontrol stratejilerinin incelenmesi. 
 
 

1- Alternatif enerji sistemlerine yönelik her türlü güç elektroniği devre tasarımı ve testleri
2- Bastırma devre tasarımı ve testleri
3- Elektrik motor sürücü sistemleri tasarımı ve testleri
4- Elektrikli araç şarj sistemleri tasarımı ve testleri
5- Akü şarj sistemleri ve testleri
6- Elektrik santralleri gerilim ve hız regülatörü güç elektroniği dönüştürücü sistemleri tasarımı ve testleri.
 

2002 yılında Sayısal haberleşme teknolojileri ve kablosuz iletişim üzerine araştırma yapmak üzere KTU-DSP Lab kısa adı altına kurulmuş bir Ar-Ge laboratuvarıdır. Laboratuvarın kuruluşuna Texas Instruments firması 12000 dolarlık hibe ve 45000 dolarlık bir proje ile katkıda bulunmuştur.  Laboratuvarda bir adet TÜBİTAK 1503 ve bir adette 1003 projesi tamamlanmıştır. Hali hazırda sayısal işaret işleyiciler ile yapılan çalışmalar, ARM işlemciler ile Bluetooth 5, LoRA, ZigBee ve 6LoPAN radyoları ile eğitim ve endüstriyel amaçlı olarak sürdürülmektedir. Laboratuvar 10 GHz e kadar radyo işaretlerini algılama, analiz ve sentezleme kapasitesine sahiptir.

Güneş enerjisi santrali, fizibilite, projelendirme ve uygulama çalışmaları, danışmanlık hizmetleri. Rüzgar enerjisi santrali fizibilite, projelendirme, uygulama çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri. Güç kompanzasyonu ve güç kalitesini iyileştirme çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri. Hidroelektrik santralleri, kurulum ve işletilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri. Elektrik iletim ve dağıtım şebekelerinin kurulum, yapılandırma ve işletilmesi ile ilgili problemlerin çözümleri ve danışmanlık hizmetleri

Endüstriyel ve evsel otomasyon sistemleri tasarımı ve testleri, elektrik sürücü sistemleri için akıllı denetim yöntemleri geliştirme ve uygulamaları.

Mezunlarımız ve İstihdam

Elektrik-Elektronik Mühendislerinin iş alanları oldukça geniştir. Günümüzde Elektrik ve Elektronik sistemlerinin kullanım alanlarını sınırlamak mümkün değildir. İş dünyasının hemen her sektöründe elektrik ve elektronik sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır. 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mezunlarımız TÜRK TELEKOM, TEDAŞ, TEİAŞ, GSM Operatörleri, Savunma Sanayi(ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, BAYKAR Teknolojileri vs.), inşaat firmaları, fabrika otomasyon kurulum ve işletmeleri gibi yerlerde istidam edildikleri gibi kendi işlerini kurarak serbest mühendislik hizmetleri de yürütebilmektedirler.

Ayrıca birçok mezunumuz, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etmekte ve üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyerlerine devam etmektedirler.

...

Mehmet YILMAZ
Radar Sistem Mühendisi
HAVELSAN Tek. Rad. / ASELSAN

...

Prof. Dr. Ayten ATASOY
Öğretim Üyesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi...Esra DEMİR AYDIN
Senior Project Engineer
Endoks

...

Emre SOYLU
Scada Destek ve Satış Müh.
ICC Dijital Teknolojiler LTD.

...
Sevde Sinem DİNÇ ÖZTÜRK
Satınalma Müdürü
Karadeniz Elektromarket
 

...Hüseyin Celal AYDIN
Araştırmacı
TÜBİTAK

 

 

...Çağatay ARAZ
Pilot
Türk Hava Yolları

...Ahmet Mustafa İSABEYOĞLU
İl Koordinatörü
Aras Elektrik Dağıtım Şirketi 

...Mustafa Geylani ARAL
Automotive Application & Calibration Engineer / Bosch

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

2023-2024 İtibari İle 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Çift Ana Dal Lisans Ders Planı 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Yan Dal Eğitim Programı

 

Taban Puanı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği %100 Türkçe Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

103

380,60

339,86

103

434,32

407,36

103

457,32

416,24

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği %100 İngilizce Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

52

380,45

364,68

62

453,09

433,99

60

-

440,80

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.