mevzuat

Bilimsel Araştırma Projeleri

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

KTÜ BAP Koordinasyon Birimi Proje Uygulama Esasları Kılavuzu

Satınalma ve İhale Yönetmeliği

 

TÜBİTAK Projeleri

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik

TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliği

TÜBİTAK 1000- Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı Usul ve Esasları

TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları

TÜBİTAK 1501- Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları

TÜBİTAK 3001-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları

 

Kalkınma Bakanlığı (DPT) Projeleri

Araştırma Altyapıları Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

 

Kalkınma Ajanları Projeleri

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Mali Desteklere İlişkin Esaslar

 

SAN-TEZ Projeleri

SAN-TEZ Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

 

Avrupa Birliği Projeleri

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik