etkinlikler

18

Ocak

Trabzon Yöresi Köy Seyirlik Oyunlarına Bir Örnek: Kalandar

Bölümümüz öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Berk Yılmaz'ın KTÜ TV üzerinden gerçekleştireceği söyleşinin detaylı bilgisi için: /dosyalar/tdedebiyat_cd41d.jpg

KTÜ TV
15:00