organizasyon şeması

 
Rektör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yönetim Kurulu
 
 
 
 
 
Merkez
Müdürü
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkez Müdür
Yardımcısı
 
 
 
 
 
Eğitim
Programları
Birimi
 
 
 
 
 
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Birimi
 
 
 
 
 
Akreditasyon
ve İç Kontrol
Birimi
 
 
Merkez Müdür
Yardımcısı
 
 
 
 
 
İdari İşler
Birimi
 
 
 
 
 
Mali İşler
Birimi
 
 
 
 
 
Teknik Servis
ve Hizmetler
Birimi