Hakkımızda

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜSEM) yönetmeliği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na bağlı olarak 22 Haziran 2003 tarih ve 25146 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Merkezin Amaçları

Üniversitenin, kamu, özel sektör ve diğer bölgesel/ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve toplum hizmetlerine akademik bilgi birikimi ile katkı sağlayamak amacıyla ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında;

  • Her türlü eğitim programlarının geliştirilmesi ve yürütülmesi
  • Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak danışmanlık ve belgelendirme hizmetlerinin sunulması,
  • Bölgesel, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kongre, çalıştay vb. organizasyonlarının düzenlenmesi
  • AB meslek standartlarını geliştirmeye yönelik çalışmaların yürütülmesi

amacıyla kurulmuştur. 

Kurumsal Kimliğimiz