projects

PROJECTS

Supportıng Instıtutıon

People Associated With The Project

Project Name

Project Start Date

Project End Date

TÜBİTAK

Tolga BERBER

Çağrışım, Türkçe'yi ve Bireyi Geliştirici Eğitim Oyunu

May 2013

May 2015

TÜBİTAK

Ercüment YILMAZ

Uğur ŞEVİK

Tolga BERBER

Cemal KÖSE

Şehir İçi ve Şehirlerarası Trafik Şebekelerinin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi, Simülasyonu ve Analizini Gerçekleştirecek Yerli Bir Yazılımın Üretilmesi

January 2014

July 2015

Industrial Thesis Project

Tolga BERBER

Yerli İstatistiksel Veri Analiz Platformu

June 2015

July 2016

Project Supported by Higher Education Institutions

Tolga BERBER

Uğur ŞEVİK

Serkan AKBAŞ

Yeşim AKBAŞ (YEGİNOĞLU)

Asım ÖREM

Mustafa TAT

Veri Madenciliği Yöntemleri Aracılığı ile Laboratuvar Testlerinin İstem-Gereklilik İlişkisinin Belirlenmesi

May 2016

July 2018

TÜBİTAK

Uğur ŞEVİK

Erdinç KARAKULLUKÇU

Bulut Tabanlı Retina Analiz Sistemi

July 2016

April 2018

Project Supported by Higher Education Institutions

Uğur ŞEVİK

Tolga BERBER

Serdar TÜRKYILMAZ

Ercüment YILMAZ

Erdinç KARAKULLUKÇU

Yeşim AKBAŞ (YEGİNOĞLU)

Yanık Hastalarının 3-Boyutlu Modellenmesi

September 2016

May 2020

TÜBİTAK

Tolga BERBER

Uğur ŞEVİK

Asiye Mevhibe COŞAR

Musa SARI

Hasan AMANET

Kuban SEÇKİN

Sosyal Medya ve Doküman Analiz Sistemi

March 2018

Continue

TÜBİTAK

Uğur ŞEVİK

Tolga BERBER

Hakan ERDÖL

Eda Sena ERDÖL

Oğuzhan BAŞER

Giyilebilir Teknolojiler Yardımıyla Çalışanların Performanslarının Belirlenmesi ve İş Güvenliğinin Sağlanması

-

Continue

Project Supported by Higher Education Institutions

Ali Hikmet DEĞER

Tolga BERBER

Ümmügülsün ÇAĞLAYAN

 

Sürekli Kesirlerin Yinelenme Bağıntıları ile Alt Yörüngesel Graflardaki Ağaçların Özel Köşeleri

September 2018

December 2022

TÜBİTAK

Oğuzhan ÇAKIR

Uğur ŞEVİK

Cevher Öğütme Değirmenlerinde Kullanılan Kauçuk Kaplama Ürünlerinin Aşınma ve Çalışma Parametrelerinin Gerçek Zamanlı Takip ve Tahmin Edilmesi

September 2019

August 2021

TÜBİTAK

Kadir Alperen COŞKUNER

Ertuğrul BİLGİLİ

Tolga BERBER

Uzay KARAHALİL

Esra Tunç GÖRMÜŞ

Can VATANDAŞLAR

Forest Fuel Mapping and Fire Risk-Danger Potential Assessment System (ORYAM-SIS)

March 2022

September 2024

TÜBİTAK

Uğur ŞEVİK

Tolga BERBER

Implementatıon Of A Wıreless Sensor Network System For Wear Measurement And Estımatıon Of Rubber Lıfterbars In Ore Grındıng Mılls

December 2023

May 2025

TÜBİTAK

Uğur ŞEVİK

Tolga BERBER

Transportation Plan Optimization and Decision Support System in Public Transportation

December 2023

May 2025