bilgi paketi

PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER

13.06.2023

 1. Programın adını belirtiniz. BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (LİSANS)

 

 

 1. Programın öğrenme kazanımlarını belirtiniz.
  1. Bilgisayar Bilimleri konularında temel kavram, terminoloji ve teknik bilgilere sahip olma, temel teorik ve uygulama yöntemleri hakkında bilgilere sahip olma.
  2. Alanındaki temel gelişmeleri izleyebilme, matematik modeller oluşturabilme ve veriler üzerinde yorumlama yeteneğine sahip olabilme, sorunları tanımlayarak algoritmik çözüm üretebilme ve programlama dilleri vasıtasıyla gerçekleştirebilme.
  3. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
  4. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme becerisi.
  5. Güncel literatürü takip etme ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
  6. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
  7. Bilgisayar Bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme,
  8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama,
  9. Bilgisayar Bilimleri alanındaki keşif ve sonuçları kullanarak diğer bilim dalları ile entegrasyon sağlayabilme.
  10. Kuramsal ve teknik bilgileri bilgisayar bilimleri alanındaki uzman kişilerle detaylı olarak, bu alanda uzman olmayan kişilerle de temel düzeyde paylaşabilme.
  11. Verilerin işlenmesi, saklanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma,
  12. Algoritmik çözüm yöntemlerine ve programlama dillerine hakim olma.

 

 1. Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri, piyasanın bu mezunlara olan talebi hakkında bilgi veriniz?

Günümüzde bilgisayar bilimcileri iş imkanı konusunda oldukça geniş bir ağa sahiplerdir. Eğitimleri esnasında edinmiş oldukları bilgiler sayesinde;

 1. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticisi,
 2. Veri tabanı uzmanı,
 3. Oyun programcısı,
 4. Sistem analisti,
 5. Ağ mühendisi,
 6. Medya programcısı,
 7. Siber güvenlik yöneticisi,
 8. Bilgisayar programcısı,
 9. Yazılım geliştiricisi,
 10. Veri analizcisi,

gibi birçok alanda görev üstlenebilirler. Birbirinden farklı bu kadar konular üzerine tercih ettikleri takdirde çalışabilecek olan mezunlar; sağlık hizmetleri, üretim sektörü, otomotiv, güvenlik sanayii, eğitim, oyun, eğlence gibi birçok sektörde kendilerine çalışma alanı bulabilirler.

 1. Programın ders çizelgesini, AKTS Kredileri, ders çizelgesini, staj v.b. uygulamaları belirtiniz. Dersler ve kredileri ile staj ve diğer uygulamalar belirlenirken TYÇ (Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi) ve program kazanımları dikkate alınacaktır.

 

1. SINIF

1.1. GÜZ DÖNEMİ (I. YARIYIL)

1.2. BAHAR DÖNEMİ (II. YARIYIL)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- II

Türk Dili-I

Türk Dili- II

İngilizce-I

İngilizce- II

Matematik-I

Matematik- II

Bilgisayar Bilimlerine Giriş

Programlamaya Giriş

Olasılığa Giriş

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Temel Bilgisayar Teknolojileri

Tensör Analize Giriş

 

2. SINIF

2.1. GÜZ DÖNEMİ (III. YARIYIL)

2.2. BAHAR DÖNEMİ (IV. YARIYIL)

Yazılım Geliştirme-I

Yazılım Geliştirme-II

İstatistiksel Analiz-I

İstatistiksel Analiz-II

Ayrık Matematik

Sayısal Çözümleme

Optimizasyon

Matematiksel İstatistik

Matematiksel Yazılımlar

Örnekleme ve Veri Toplama

Sosyal (kültürel) Seçmeli

Sosyal (kültürel) Seçmeli

 

3. SINIF

3.1. GÜZ DÖNEMİ (V. YARIYIL)

3.2. BAHAR DÖNEMİ (VI. YARIYIL)

Yapay Zekaya Giriş

Makine Öğrenmesi

Sayısal Görüntü İşleme

Yöneylem Araştırması

Veri Tabanı Yönetimi

Oyun Geliştirme

Teknik (bölüm) Seçmeli

Teknik (bölüm) Seçmeli

Teknik (bölüm) Seçmeli

Teknik (bölüm) Seçmeli

Sosyal (kültürel) Seçmeli

Sosyal (kültürel) Seçmeli

 

3.1. GÜZ DÖNEMİ TEKNİK (BÖLÜM) SEÇMELİ DERSLER

3.1. BAHAR DÖNEMİ TEKNİK (BÖLÜM) SEÇMELİ DERSLER

Paralel Hesaplamaya Giriş

Metin Madenciliğine Giriş

Bilgisayar Organizasyonu

Oyun Teorisi

Yazılım Proje Yönetimi

Kriptolojiye Giriş

Uygulamalı Matris Teorisi

Regresyon Analizi

Karar Destek Sistemleri

Bilgisayar Grafikleri

Temel İstatistik Algoritmaları

İşletim Sistemleri

Tamsayılı Programlama

Çizge Kuramı

 

4. SINIF

4.1. GÜZ DÖNEMİ (VII. YARIYIL)

4.2. BAHAR DÖNEMİ (VIII. YARIYIL)

Seminer

Bitirme Çalışması

Meslek Deneyimi -I

Meslek Deneyimi -II

Web Programlama

Mobil Yazılım Geliştirme

Çok Değişkenli Veri Analiz-I

Çok Değişkenli Veri Analiz-II

Teknik (bölüm) Seçmeli

Teknik (bölüm) Seçmeli

Teknik (bölüm) Seçmeli

Teknik (bölüm) Seçmeli

 

4.1. GÜZ DÖNEMİ TEKNİK (BÖLÜM) SEÇMELİ DERSLER

4.2. BAHAR DÖNEMİ TEKNİK (BÖLÜM) SEÇMELİ DERSLER

Bileşen Tabanlı Yazılım Geliştirme

Belirsizliğin Matematiksel Analizi

Biyoenformatik İçin Algoritmalar

Zaman Serileri Analizi

İstatistiksel Yazılımlar

Bilgisayar Ağları

Kategorik Veri Analizi

Aktüerya Analizi

Yaşam Bilimlerinde İstatistik

Matematiksel Modelleme ve Simülasyon

Bilgisayar Mimarisine Giriş

Sanallaştırma ve Bulut Bilişimine Giriş

3D Modelleme ve Animasyon

Çoklu Ortam Sistemleri

Kuantum Hesaplama Teorisi

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri

Sayısal Ses İşleme

Karşılaştırmalı Programlama Dilleri

 

Uzman Sistemler

 

 

 

GÜNCEL SOSYAL (KÜLTÜREL) SEÇMELİ DERSLER

Bilim Tarihi

Teknoloji Bağımlılığı

Meslek Etiği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Genel Sosyoloji

Belgelendirme, Akreditasyon ve Kalite

Kişisel Verilerin Korunması

Voleybol

Proje Yönetimi

Futbol

Kariyer Planlama

Masa Tenisi

 

Basketbol