haberler

KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Uygulamalı Dersler Bilgilendirme Toplantısı

  • 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Uygulamalı ders içeriklerinin ve uygulamaya yönelik hedeflerin KTÜ Farabi Hastanesi yönetici ve klinik hemşirelerine duyurulması amacıyla KTÜ Farabi Hastanesi Aydın İnal Amfisinde toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantı KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin NURAL’ ın açılış konuşmasıyla başlamıştır.

Toplantıya Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları; Doç. Dr. Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK, Doç. Dr. Hacer KOBYA BULUT, Dr. Öğr. Üyesi Merve AYDIN, Arş. Gör. Dr. Çiğdem TORUN KILIÇ, Arş. Gör. Dr. Kadriye ÖZKOL KILINÇ, Arş. Gör. Buket MERAL, Arş. Gör. Tuğba ÖZCAN,

KTÜ Farabi Hastanesi Başhemşire Yardımcıları; Mehtap ÖKSÜZ ve Dilek KAPTAN,

KTÜ Farabi Hastanesi Eğitim Koordinatörü; Elif KILIÇ GÜNER,

KTÜ Farabi Hastanesi Yönetici ve Klinik Hemşireleri; Fatma KANCA, Pervin İNER, Meryem SARAÇ, Zerrin ÖZTÜRK, Özlem ÜÇÜNCÜ, Fatma LERMİ, Şükriye KESKİNDEMİR, Mehtap ŞENYİĞİT ve Aynur BAŞ katılım sağlamıştır.


28 Aralık 2023