duyurular

02

Kasım

TÜBİTAK BİGG Programı Kapsamına Uygulayıcı Kuruluş Olarak Yetkilendirilen KTÜ TTM, ETÜ ortaklığında "BİGGİRİŞİM" Başvurularını Almaya Başladı!!!

Hemşirelik Bölümü

Ekonomiye katkı sağlayacak iş fikirlerinin hayata geçirilmesini ve başlangıç şirketlerinin kurulmasını amaçlayan TÜBİTAK' ın "1512 Bireysel Genç Girişim BİGG Programı" teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinizi 200.000 TL ön ödemeli hibeyle desteklemektedir. Bu kapsamda Hemşirelik Bölümü Lisans 4. Sınıf öğrencileri, lisansüstü öğrencileri ve Akademisyenlerine, 3 Kasım 2020 Salı günü, 11.30- 12.00 saatleri arasında bir bilgilendirme programı düzenlenecektir.                       

Toplantı linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac721f92ef56246728dbc6143f95bf1c8%40thread.tacv2/1604054861626?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%2269792499-e206-4a08-a103-e5bc40145c24%22%7d