duyurular

27

Haziran

Mezuniyet Buluşması 2021-2022

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sevgili mezunlarımız,
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Bahittin Kahveci sağlık problemleri nedeniyle mezuniyet törenine katılamamıştır. Sizlerle vedalaşmak için tertip ettiğimiz bu buluşmaya hepinizin katılmasını ümit ediyoruz. 28 Haziran Salı günü saat 11:00’de aşağıdaki link üzerinden Dekanımız ile mezuniyet buluşmasına katılabilirsiniz.


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmM5ZmFhMTktNGZhMy00MDM4LTg0Y2QtNDBhZmY1MTg1Yzdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%22db3a0dfe-6fce-4b17-b1df-b21f95ab0c7d%22%7d