haberler

Trabzon Sağlık Müdürlüğü ile Toplantı

Trabzon Sağlık Müdürlüğü ile Toplantı

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünün, Trabzon’daki acil servislerin sorunlarının tespiti konusunda yaptırdığı bir bilimsel çalışmada, hastane acil servislerinin ana sorunun, acil olmayan hastaların acil servis başvuruları olduğu tespit edildi.

18 Mayıs 2022 tarihinde, Acil servislerin sorunları tespiti ve acil servis çalışanlarının iletişim eğitimi işbirliği protokolü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU ve Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan USTA’nın katılımlarıyla gerçekleştirilmişti.

Protokol kapsamında, Trabzon ili genelindeki hastanelerin acil servis hizmetlerinin kalitesini arttırmak için, hastane acil servislerinin sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bir bilimsel çalışma planlanmıştı. Bilimsel araştırma, Trabzon’daki Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastane acil servislerinde çalışan 408 sağlık çalışanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalışma bulgularına göre, acil servilerde, acil olmayan hastaların müracaatlarına bağlı bir hasta yoğunluğu oluştuğu ve buna bağlı olarak acil servislerde fiziki, personel ve teknik yetersizlikler ile iletişim sorunlarının yaşandığı tespit edildi.

Çalışma bulguları Sağlık Müdürlüğünde hastane acil servis yöneticileriyle yapılan bir toplantıda paylaşılarak tartışıldı ve acil servis yetkililerin katkıları doğrultusunda “Acil Servis Hizmetleri Stratejik Eylem Planı Önerisi” geliştirildi.

Bilimsel çalışma sonuç raporu ve Stratejik Eylem Planı önerisi 16.11.2022 tarihinde bilimsel araştırma yürütücüsü Prof. Dr. Sedat Bostan tarafından İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta’ya teslim edilerek üçlü protokolün birinci aşaması tamamlandı.

Protokolün ikinci aşamasında, bilimsel araştırma sonuçlarından hareketle, acil servis çalışanlarına yönelik yönetişim ve işletişim eğitimlerinin yapılması için bir hizmet içi eğitim programı planlandı.


22 Kasım 2022