yetenek havuzu+

Genel Bilgi

Üniversitemiz idari insan kaynağının kariyer gelişimini önceleyerek üç farklı kariyer yolu oluşturmaktadır.  Birincisi "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı" ile sistematik bir şekilde yürütülen ağ kariyer yoludur. İkincisi KTÜ Memur Akademisi çatısı altında yürütülen "Yetenek Havuzu" ile eğitim ve gelişim faaliyetleriyle donatılmış kurum içi kariyer yoludur. Son olarak "Yetenek Havuzu+" ile kadroya özgü geliştirme faaliyetlerini içeren yönetici istihdamını önceleyen kariyer yoludur.

İdari insan kaynağımızın geleneksel ve ağ kariyer yolunda personel veya aday yöneticilerin eğitim ve gelişimini tamamlaması, çeşitli yeteneklerle yetkinliklerini geliştirmesi, yüksek kurum aidiyetine sahip olması, sadece uzmanlaşmış teknik becerileri değil beşerî ve kavramsal becerileri geliştirmesi ve iyi veya üstün performans göstermesi temel gereklilikler arasında yer almaktadır.

Üniversitemizde yürütülen bu kariyer yollarının kendine has ön koşul, genel şart, özel şart ve süreçleri bulunmaktadır. Bu kapsamda Tıp Fakültesi Fakülte Sekreterliği görevini yürüten yöneticimizin 18.04.2024 tarihli emeklilik dilekçesi sebebiyle yeni bir yönetici seçimi için Yetenek Havuzu+ programı ve süreci 27.04.2024 tarihinde duyurulmuş, 06.05.2024-07.05.2024 tarihleri arasından başvuruları alınmış ve 10.05.2024 tarihinde ön koşul sonuçları ilan edilmiştir.

Alınan itiraz, geri bildirim ve önerilerle birlikte 27.04.2024 tarihinde ilan edilen Yetenek Havuzu+ programı; Üniversitemiz tarafından geliştirilen KTÜ Performans Yönetim Sistemiyle ilk kez 24.04.2024 - 30.04.2024 tarihleri arasında ölçülen performansın çıktılarında, özellikle teknik bir hatanın olmadığı ancak her değerlendirici grup içerisinde en az 1/3 oranında personelin katılım göstermemesi nedeniyle bazı personelin notunun hesaplanmamış olması, bazı personelin iş sağlığı ve güvenliği sertifikasının zamanının dolmuş olması, yazılı sınavda hizmet yılı gözetilerek ek puan eklenebilir olması gibi durumların potansiyel mağduriyet oluşturabileceği, insan odaklı yönetim anlayışımızın gereği olarak alınan geri bildirimler neticesinde iptal edilmiştir.

Kariyer yolculuğunda kadrolara doğru yönetici seçebilmenin temel gerekliliklerinden taviz vermeden ve iptal gerekçesi (insan odaklı yönetim) gözetilerek Yetenek Havuzu+ programı için aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 1. Yetenek Havuzu+ programı başvurularının iptal edilerek belirlenen yeni ön koşulara göre (performans notunun kaldırılması suretiyle) başvuruların elektronik ortamda 21.05.2024 - 23.05.2024 tarihleri arasında tekrar alınması,
 2. Üniversitemiz tarafından sağlanan İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim ve sınavlarında eksik belgesi olan personelin, söz konusu eğitim ve sınav sürecini son başvuru tarihine kadar çevrim içi olarak tamamlaması durumunda İş Sağlığı ve Güvenliği belgelerinin kabul edilmesi,
 3. Yazılı sınav notuna hizmet yılının ek puan olarak eklenmemesi,
 4. Yetenek Havuzu+ program takvimi, sınav konu ve soru dağılımları, eğitim dokümanları, yazılı ve mülakat sınav süreci, nihai puan gibi önemli başlıkların değiştirilmeyerek daha önce katılım hakkı kazanan personelin mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirlerin alınması,
 5. Yetenek Havuzu+ programının sonunda elde edilen nihai puanlarda en yüksek puana sahip ilk beş personelin Yetenek Havuzu+ da yer alması,
 6. Yetenek Havuzu+ da yer alan tüm personelin, puan sıralaması gözetilmeksizin, ilgili kadroya atanmak üzere üniversite Rektörü'ne teklif edilmesi

NOT: Yetenek Havuzu+ programı, Yetenek Havuzu programı uygulanmaması nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak üzere tasarlanmış olup, yetenek havuzu uygulandığı yıllarda tekrarlanmayacaktır. Personelin bu program süresince uygulanacak sınav süreçlerinden elde edeceği sonuçlar Yetenek Havuzu+  programı dışında başka bir süreç için herhangi bir hak oluşturmayacaktır.

Ön Koşullar ve Başvuru

Başvurunun son günü (23.05.2024) itibariyle aşağıdaki ön koşullar sağlanmalıdır:

 • Otuz beş (35) yaşından büyük olmak.

 • En az on  (10) yıl kamu hizmetinde bulunmak.

 • En az lisans mezunu olmak.

 • Üniversitemiz tarafından sağlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına (temel ve yineleme) sahip olmak,

 • Disiplin cezası almamış olmak veya aldıysa başvuru tarihi itibari ile özlük dosyasından silinmiş olmak.

Yetenek Havuzu+ programına başvuracak çalışanlarımız, program için tanımlanan ön koşulları taşımaları halinde KTÜ Web Yönetim Sistemi (WYS) aracılığıyla elektronik ortamda Yetenek Havuzu+ Ön Başvuru Formu ile başvurularını 21.05.2024 - 23.05.2024 tarihleri arasında gerçekleştirebileceklerdir.

Başvuru için tıklayınız. 

Not: İş sağlığı ve Güvenliği sertifikası eksik olan personel 23.05.2024 tarihi saat 23.59'a kadar İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim ve sınavını çevrim içi olarak tamamlayabilirler. Eğitim ve sınava katılmak için tıklayınız.

Program Takvimi

Programa Başvuru Tarihi

21.05.2024 - 23.05.2024
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 27.05.2024

Yazılı Sınav Tarihi

01.07.2024

Yazılı Sınav Sonuçlarının İlanı

03.07.2024

Yazılı Sınav İtiraz

03.07.2024 - 04.07.2024

İtiraz Sonuçlarının Açıklanması

08.07.2024

Mülakat Sınav Tarihi

10.07.2024 - 11.07.2024

Nihai Sınav Sonuçlarının İlanı

12.07.2024

Oryantasyon Tarihleri

16.07.2024 - 20.09.2024

Yazılı Sınav İçeriği

 • Yazılı sınav soruları çoktan seçmeli (5 seçenekli) olarak yapılacaktır.

 • Yazılı sınav 80 sorudan oluşacak olup 120 dakika süre verilecektir.

 • Yazılı sınavdan en az 75 puan alınması gerekmektedir.

 • Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilememektedir.

Konu ve soruların dağılımı aşağıdaki gibidir:

 1. Türkiye ve Dünya Bağlamında Güncel Konular
 2. Basit Problem Çözme Yeteneği, Tablo, Grafik ve Görsel Yorumlama

 1. Çalışanların Verimliliği Açısından Motivasyonun Önemi
 2. Zaman Yönetimi ve Verimlilik
 3. Yönetim Süreçleri ve İlkeleri
 4. Stres Yönetimi
 5. Çatışma Yönetimi
 6. Risk Alma / Problem Çözme ve Karar Verme / Sonuç Odaklılık     
 •  NOT: "Yöneticilik" başlığında yer alan konulara ilişkin eğitim videoları  Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi  (CBİKO)  Uzaktan Eğitim Kapısında yer almaktadır. 

Mülakat Sınav ve Süreci

 • Yazılı sınavdan en az 75 puan alan ve en yüksek puana sahip ilk 10 personelin mülakat sınavına katılabilir.
 • Mülakat sınavı sözlü ve vaka analizi olmak üzere iki aşamadan oluşur. Her aşama kendi içerisinde 100 puan üzerinden değerlendirilir. İki aşamanın puanlaması tamamlandıktan sonra sözlü puanının %60'ı vaka analizi puanının %40'ı alınarak nihai mülakat sınav notu hesaplanır.
 • Mülakat sınavından en az 75 puan alınması gerekmektedir.

Nihai Puan Karması

Nihai  puanın eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olana,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana,

öncelik verilir.

Oryantasyon Süreci

Oryantasyon programı daha sonra ilan edilecektir.