performans yönetimi işlemleri

Genel Bilgiler

Üniversitemiz idari personellerini kapsayan performans değerlendirme sistemi KTÜ İnsan Kaynakları Yönergesi doğrultusunda yürütülmektedir.

 

Performans değerlendirmesi; değerlendiricilerden kaynaklı hataları en alt düzeye indirmek amacıyla en az 3 değerlendirici tarafından çok yönlü olarak yapılır.

Çok Kaynaklı Değerlendirmeler:
360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi

  • 1990?lı yılların başlangıcından itibaren artmaya başlamış ve günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • İş görenler hakkında iş arkadaşlarının, üstlerinin ve astlarının yaptıkları değerlendirme veya geri-bildirimleri içeren sistemdir.
  • İş görenlerin ilişkide bulunduğu insanlardan güvenilir ve anonim geri-bildirim aldığı bir sistemdir.

Değerlendiriciler

Puan Karması

.

 

 

Performans değerlendirme 
100 (yüz) tam puan
üzerinden yapılır.

 

Performans Düzeyleri

Personelin performans puanına göre belirlenen başarı düzeylerinin açıklamaları aşağıda belirtilmiştir:

A düzeyi (85-100 puan): Değerlendirme dönemi boyunca gerekli bilgi, beceri ve davranışlar bakımından görevini üstün bir performansla tam ve doğru olarak yerine getirmiştir.

B düzeyi (60-84 puan): Değerlendirme dönemi boyunca gerekli bilgi, beceri ve davranışlar bakımından görevini başarılı bir performansla tam ve doğru olarak yerine getirmiştir.

C düzeyi (40-59 puan): Değerlendirme dönemi boyunca gerekli bilgi, beceri ve davranışlar bakımından geliştirilmeye ihtiyaç duymakta olup görevini beklenenin altında yerine getirmiştir.

D düzeyi (0-39 puan): Değerlendirme dönemi boyunca gerekli bilgi, beceri ve davranışlar bakımından yetersiz olup görevini beklenenin çok altında yerine getirmiştir.

Ek Puanlar

 

Faaliyet

Artı ve Eksi Puan

1.

Memur Akademisi Başarı Belgesi

+12 Puan

2.

Memur Akademisi Katılım Belgesi

+7 Puan

3.

Verdiği Eğitim, Seminer, Konferans

+7 Puan

4.

Uyarma Cezası

-7 Puan

5.

Kınama Cezası

-7 Puan

6.

Aylıktan Kesme

-12 Puan

7.

Kademe ilerlemesinin durdurulması

-12 Puan

 
 

Performans Ödülleri

İtiraz Süreci

 

 

 

Örnek Hesaplama

Performans değerlendirme sistemimizde performans notu ve düzeyinin belirlenme süreci örnek bir çalışma ile aşağıda gösterilmiştir.

Organizasyon Yapısının Güncellenmesi

Değerli Birim Yöneticileri,

Performans Yönetim Sisteminin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için sizler tarafından Bilgi Yönetim Sistemi aracılığıyla alt birim, birim sorumlusu ve birim personeli güncel tutulması gerekmektedir. 

1. Akademik birimlerde Yönetim, Bölümler ve Birimler olmak üzere üç ana alt birim oluşturulmuştur.

1.1. Yönetim alt kategorisi Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Sekreteri ve Dekan Sekreteri olarak sınıflandırılmıştır. (Enstitü, MYO ve YO içinde idari ünvanlara eş alt birimler açılmıştır.)

1.2. Bölümler alt kategorisi her fakültedeki bölümlere göre bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcısı, bölüm öğretim elemanı ve bölüm yardımcı hizmetler birimi olarak sınıflandırılmıştır. (Enstitülerde bölümler alt kategorisi açılmamıştır.)

1.3. Birimler alt kategorisi idari işlemler, mali işlemler, teknik hizmetler ve destek hizmetleri olmak üzere sınıflandırılmıştır. (Akademik birim sınıflandırma tablosuna erişim için tıklayınız.)

Not: Uygulama Araştırma Merkezlerinde organizasyon şeması olanlar için bir değişiklik yapılmamış olup aynı şekilde sisteme işlenmiştir. Organizasyon şeması için yeterli personeli olmayan birimler için Müdür, Müdür Yardımcısı ve Birim Personeli alt kategorileri olarak sınıflandırılmıştır.

Not: Sağlık hizmeti sunan birimler için (Sağlık UYGAR ve Diş Hekimliği Fakültesi) sınıflandırma tablosuna erişmek için tıklayınız.

2. İdari birimlerin organizasyon yapıları müdürlüğe iletilen şekilde sisteme işlenmiştir. Ancak, doğrudan daire başkanına bağlı kişiler/birimler (başkan sekreteri, yazı işleri birimi, temizlik birimi vb.) Yönetim Hizmetleri Birimi olarak sınıflandırılmıştır.

3. Rektörlük ve Genel Sekreterlik organizasyon yapıları müdürlüğe iletilen şekilde sisteme işlenmiştir.

Akademik Birimlere Özel Performans Yönetim Sistemi Kullanım Videosu
İdari Birimlere Özel Performans Yönetim Sistemi Kullanım Videosu
Bölüm Sekreterlerine Özel Performans Yönetim Sistemi Kullanım Videosu