31 Aralık 2023 tarihli öncelikli alan araştırma görevlisi ilanı nihai değerlendirme sonuçları

İlan No Birimi Kadro 
Ünvanı
Kadro 
Der./ Ad.
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı Durumu ALES Puanı ALES Puanının (%40) 
(A)
Lisans Mezuniyet Notu Lisans Mezuniyet Notunun 
(%15) (B)
Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%30)
(C)
Giriş Sınav Notu (Yazılı) Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%15)
(D)
Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
909 Psikoloji Bölümü
Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6/1 Er** KA****** ASIL 92,34117 36,93647 94,86000 14,22900 91,25000 27,37500 80,00000 12,00000 90,54047
Ba*** KA**** SINAVA GİRMEDİ
Ze*** ÖZ**** SINAVA GİRMEDİ
910 Sosyoloji Bölümü
Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6/1 Al****** BE*** ASIL 74,70774 29,88310 91,36000 13,70400 96,25000 28,87500 35,00000 5,25000 77,71210
Ze**** SE**** YEDEK 82,58335 33,03334 85,30000 12,79500 82,50000 24,75000 35,00000 5,25000 75,82834
Ek** HA********** SINAVA GİRMEDİ

 

İlan No Birimi Kadro 
Ünvanı
Kadro 
Der./ Ad.
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı Durumu ALES Puanı ALES Puanının (%40) 
(A)
Lisans Mezuniyet Notu Lisans Mezuniyet Notunun 
(%15) (B)
Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%30)
(C)
Giriş Sınav Notu (Yazılı) Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%15)
(D)
Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
911 Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6/2 Al**** TÜ***** ASIL 80,98000 32,39200 79,70000 11,95500 96,25000 28,87500 65,00000 9,75000 82,97200
Fe*** AL***** ASIL 73,88000 29,55200 79,70000 11,95500 89,33000 26,79900 70,00000 10,50000 78,80600
Ra*** YA*** YEDEK 80,33000 32,13200 84,13000 12,61950 75,00000 22,50000 70,00000 10,50000 77,75150
Em***** KA**** YEDEK 86,13000 34,45200 66,16000 9,92400 82,50000 24,75000 57,00000 8,55000 77,67600
İs**** GÖ**** SINAVA GİRMEDİ
Ay*** AL********** SINAVA GİRMEDİ
912 Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6/1 Ok** ER**** ASIL 85,12000 34,04800 79,93000 11,98950 81,25000 24,37500 58,00000 8,70000 79,11250
Al***** TÜ***** SINAVA GİRMEDİ
Em***** KA**** SINAVA GİRMEDİ

 

İlan No Birimi Kadro 
Ünvanı
Kadro 
Der./ Ad.
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı Durumu ALES Puanı ALES Puanının (%40) 
(A)
Lisans Mezuniyet Notu Lisans Mezuniyet Notunun 
(%15) (B)
Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%30)
(C)
Giriş Sınav Notu (Yazılı) Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%15)
(D)
Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
913 İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Yapı Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 5/1 Be****** KE**** ASIL 87,72234 35,08894 82,26000 12,33900 86,25000 25,90000 75,00000 11,25000 84,55294
Ma**** Ce** SA*** YEDEK 84,36215 33,74486 81,56000 12,23400 97,50000 29,30000 37,50000 5,62500 80,85386
Ta**** C** AY***** KAZANAMADI 94,27591 37,71036 65,46000 9,81900 85,00000 25,50000 28,75000 4,31250 77,34186
914 İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapım Yönetimi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 5/1 Se**** Al***** KO*** ASIL 94,50716 37,80286 90,20000 13,53000 73,75000 22,12500 70,00000 10,50000 83,95786
Tu*** KE**** YEDEK 88,56804 35,42722 88,33000 13,24950 90,00000 27,00000 49,00000 7,35000 83,02672
Ma**** Ce** SA*** SINAVA GİRMEDİ
915 Makine Mühendisliği Bölümü
Termodinamik Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 5/1 Ah*** Az** GÜ*** ASIL 79,57773 31,83109 79,23000 11,88450 90,00000 27,00000 55,00000 8,25000 78,96559
Ka*** İbr***** ER**** SINAVA GİRMEDİ
Fa*** KI*** SINAVA GİRMEDİ
916 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Malzeme Bilimi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 5/1 İs**** C** ÖZ***** ASIL 83,15728 33,26291 68,26000 10,23900 75,00000 22,50000 71,00000 10,65000 76,65191
Es** ÇA*** YEDEK 75,42044 30,16818 71,53000 10,72950 80,00000 24,00000 61,00000 9,15000 74,04768
Ez** KI******** SINAVA GİRMEDİ

 

TESLİM EDİLECEK ATANMAYA ESAS BELGELER
1- Bir adet "Sınavı Kazanan Araş.Gör. ve Öğr.Gör. Formu" doldurulacak ve imzalanacak (Form örneği için tıklayınız)
2- Dört (4) adet fotoğraf
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Lisans diplomasının onaylı örneği
5- Lisans transkriptinin onaylı örneği
6- Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair belge örneği
7- ALES belgesi
8- Yabancı dil belgesi
9- Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
10- Hizmet belgesi (halen çalışmakta olan veya daha önce memuriyeti bulunan adaylar için)
11- Emekli Sandığı, SSK, Bağkur kaydı (varsa)
12- İlanın açıklama kısmında istenen özel şartları taşıdığını gösteren belgeler.
13- Bir adet klasör (8 cm. lik mavi renkte)

NOT: Son evrak teslimi 28 Şubat 2024 Cuma günü Mesai bitimine kadar olacak olup; e-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.