misyon-vizyon

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

 
Misyonumuz; Çağdaş bilgi ile donanmış, iletişim ve etkileşim becerisine sahip. Çevresine önderlik edebilen. Personeline ve topluma sunduğu hizmet anlayışı ile evrensel standartlarda en iyi hizmeti sunmayı amaç edinen. Bilgiye ulaşmayı, uygulama ve yaymayı, böylelikle çağın gereklerini yerine getirmeyi, Atatürk ilke ve Devrimlerini benimseyerek, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, yönerge, ve mevzuatların kendilerine tanıdığı her türlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek. Personelimizin görevlerini yerine getirirken yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamaktır.
 
 
Vizyonumuz; İnsana saygı ve hoşgörü gösteren. Kurumlara ve topluma güvenen bilimsel gerçeklere dayalı kararlar alabilen ve bu kararları uygulayabilen. Nitelikli ve kaliteli personel yetiştiren. Toplum ile bütünleşerek, topluma öncülük etmeyi benimseyen. Temel uygulamalı araştırmalar ile toplum ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan bireylerin olduğu bir birim yaratmaktır.