31 Aralık 2023 tarihli araştırma görevlisi ilanı nihai değerlendirme sonuçları

İlan No Birimi Kadro 
Ünvanı
Kadro 
Der./ Ad.
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı Durumu ALES Puanı ALES Puanının (%30) 
(A)
Lisans Mezuniyet Notu Lisans Mezuniyet Notunun 
(%30) (B)
Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%10)
(C)
Giriş Sınav Notu (Yazılı) Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)
(D)
Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
921 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü
Seyir ve Denizde Güvenlik Anabilim Dalı
Arş.Gör. 5/1 Me**** A** Va**** YI**** ASIL 78,50574 23,55172 64,76000 19,42800 55,00000 5,50000 70,00000 21,00000 69,47972
Do***** YI****** SINAVA GİRMEDİ
922 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Gemi Makineleri ve İşletme Anabilim Dalı Arş.Gör. 5/1 Ab******** CO**** ASIL 76,71073 23,01322 78,06000 23,41800 65,00000 6,50000 63,00000 18,90000 71,83122
Tu*** DO*** YEDEK 85,20912 25,56274 71,53000 21,45900 60,00000 6,00000 59,00000 17,70000 70,72174
Ba*** Ba*** VA****** SINAVA GİRMEDİ

 

İlan No Birimi Kadro 
Ünvanı
Kadro 
Der./ Ad.
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı Durumu ALES Puanı ALES Puanının (%30) 
(A)
Lisans Mezuniyet Notu Lisans Mezuniyet Notunun 
(%30) (B)
Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%10)
(C)
Giriş Sınav Notu (Yazılı) Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)
(D)
Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
924 Batı Diller ve Edebiyatı Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Arş.Gör. 6/1 Rü***** D** ASIL 80,81859 24,24558 91,13000 27,33900 96,25000 9,62500 80,00000 24,00000 85,20958
Er**** AK*** YEDEK 83,80685 25,14206 95,10000 28,53000 96,25000 9,62500 65,00000 19,50000 82,79706
Fe**** AY** KAZANAMADI 84,16635 25,24991 91,13000 27,33900 98,75000 9,87500 65,00000 19,50000 81,96391
Yu***** İl*** UY**** KAZANAMADI 81,46903 24,44071 97,20000 29,16000 97,50000 9,75000 60,00000 18,00000 81,35071
A** B** KAZANAMADI 84,02666 25,20800 97,66000 29,29800 98,75000 9,87500 55,00000 16,50000 80,88100
Me**** Ak** YI****** KAZANAMADI 81,16613 24,34984 84,13000 25,23900 95,00000 9,50000 63,00000 18,90000 77,98884
Mu***** Ah*** KO*** KAZANAMADI 80,85006 24,25502 94,86000 28,45800 92,50000 9,25000 40,00000 12,00000 73,96302
Ko****** Bi****** S** KAZANAMADI 84,13269 25,23981 75,03000 22,50900 92,00000 9,20000 40,00000 12,00000 68,94881
Şe*** SE** SINAVA GİRMEDİ
Mu*** ŞA*** SINAVA GİRMEDİ

 

İlan No Birimi Kadro 
Ünvanı
Kadro 
Der./ Ad.
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı Durumu ALES Puanı ALES Puanının (%30) 
(A)
Lisans Mezuniyet Notu Lisans Mezuniyet Notunun 
(%30) (B)
Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%10)
(C)
Giriş Sınav Notu (Yazılı) Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)
(D)
Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
927 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı
Arş.Gör. 6/1 Nu**** BA** BAŞARISIZ 74,74173 22,42252 79,46000 23,83800 80,00000 8,00000 25,00000 7,50000 61,76052

 

İlan No Birimi Kadro 
Ünvanı
Kadro 
Der./ Ad.
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı Durumu ALES Puanı ALES Puanının (%30) 
(A)
Lisans Mezuniyet Notu Lisans Mezuniyet Notunun 
(%30) (B)
Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%10)
(C)
Giriş Sınav Notu (Yazılı) Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)
(D)
Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
928 Hemşirelik Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Arş.Gör. 6/1 Şu** D** ASIL 75,41000 22,62300 77,83000 23,34900 71,25000 7,12500 84,00000 25,20000 78,29700
Me**** C** SE***** SINAVA GİRMEDİ

 

TESLİM EDİLECEK ATANMAYA ESAS BELGELER
1- Bir adet "Sınavı Kazanan Araş.Gör. ve Öğr.Gör. Formu" doldurulacak ve imzalanacak (Form örneği için tıklayınız)
2- Dört (4) adet fotoğraf
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Lisans diplomasının onaylı örneği
5- Lisans transkriptinin onaylı örneği
6- Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair belge örneği
7- ALES belgesi
8- Yabancı dil belgesi
9- Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
10- Hizmet belgesi (halen çalışmakta olan veya daha önce memuriyeti bulunan adaylar için)
11- Emekli Sandığı, SSK, Bağkur kaydı (varsa)
12- İlanın açıklama kısmında istenen özel şartları taşıdığını gösteren belgeler.
13- Bir adet klasör (8 cm. lik mavi renkte)

NOT: Son evrak teslimi 28 Şubat 2024 Cuma günü Mesai bitimine kadar olacak olup; e-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.